Fræer kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fræer kirke

Billedserie

Liste over billeder

Fræer kirke

Hellum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Skibet har en skråkantet gesims, som muligvis er en skråkantsokkel fra en nedlagt kirke i området. Den rundbuede nordportal med profilerede kragbånd er bevaret i brug, syddøren er tilmuret og kan skimtes i murværket. Der er bevaret flere romanske vinduer, som alle er tilmurede. Tårnet er opført o.1500 af genanvendte kvadre og teglsten, overdelen er ommuret og pyramidetaget menes at stamme fra 1783. Klokken har ingen indskrift men dateres til midten af 1100-tallet. Korgavlen blev ombygget i 1883. Kirken blev hovedrepareret i 1927.

Den runde korbue er bevaret med profilerede kragsten. Koret fik i sengotisk tid indbygget seksribbet hvælv, senere fik skibet indbygget tre fag otteribbet krydshvælv. I korets sydvæg ses en tragtformet rund granitsten, som formodentlig er en Piscina, der i katolsk tid blev brugt til at lede dåbsvandet ned i gulvet. Det kvadermurede alterbord med helgengrav stammer formodentlig fra den romanske kirke, det dækkes af en træbeklædning fra 1600-tallet. Altertavlen er et maleri fra 1949 af Rud-Petersen, maleriet er en kopi af Rud-Petersens egen altertavle fra 1939 til Oue kirke (Hindsted hr.), maleriet blev indkøbt til Fræer kirke i 1957. Et tidligere altertavlemaleri fra 1898 af Axel Hou er nu ophængt i tårnrummet bag orglet. Prædikestolen dateres til 1593 og bærer våben for Niels Mouridsen Brenderup og Maren Høeg. På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om prædikestolens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg F og søg Fræer.

Gravsten og epitafier

Den romanske granitfont har glat kumme og pyramidestubformet fod med ornamenter. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland, Klokkeformet.