Fole kirke, Gotland

Tilbage til Liste over kirke

Fole kirke

Fole kirke, Gotland

Tårnet er det eneste tilbageværende fra en romansk kirke, som formodentlig blev opført o.1200. Det nuværende kor og skib erstattede de oprindelige bygningsdele i 1280, enkelt reliefudsmykninger kan muligvis stamme fra den oprindelige kirke.

Skib set mod øst

Kapitæl på midtersøjle i åbning mod tårnet

Døbefont

I tårnbuen ses en midtersøjle, hvis kapitæl har fugle og menneskefigurer, bl.a. en gøgler som står på hænder og rækker tunge. Portalen omkring døren fra koret til sakristiet stammer formodentlig fra denne tidligere kirke. Her ses tympanon med to firfodede dyr. Disse to kalkstensarbejder tillægges stenmesteren Calcarius og stammer formodentlig fra den oprindelige romanske kirke. I korbuen hænger et krucifiks, som dateres til o.1250. Alterbilledet er malet i 1654 af Johan Bartsch.

Døbefonten dateres til o.1225 og tillægges stenmesteren Calcarius. På kummen ses relieffer med de tolv apostle og flugten til Ægypten. Bemalingen er en nyere restaurering af en bemaling fra 1700-tallet, denne bemaling menes dog er være foretaget på grundlag af rester fra 1200-tallet, hvorfor farvevalget menes at være rimeligt oprindeligt. På foden ses fire hornede hoveder samt dyre og menneskefigurer. Der er en vis stilistisk forskel mellem font og fod, hvorfor foden tillægges Calcarius primus og kummen Calcarius secundus. Fonten i Fole er tæt knyttet til Fonten i Skelby kirke på Falster.