Fjerritslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fjerritslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Fjerritslev kirke

Vester Han hr., Thisted amt, Ålborg stift. Thy og Mors. Kirken er opført i 1907 ved arkitekt K. Varming. Kirken består af kor og skib med korsarme samt tårn. Stilen er senromansk med gotiserende blændingsgavle. I det ydre og det indre er korsformen brugt som udgangspunkt for en stram symmetri. Kirken er orienteret øst vest med kor og alterparti mod vest og tårn med hovedindgang mod øst. Østportalen i granit er holdt i romanske stilformer. Bygningen blev hovedistandsat i 1957.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Fjerritslev.

Fjerritslev

Koret fladt loft, skibet og korsarmene har tøndehvælv. Altertavlen er et maleri af J. Wilhjelm fra 1907, billedet fremstiller Korsbæringen. Fonten i sandsten er udført af A. Bundgaard. På prædikestolen står fire skriftsteder som hentyder til årstidernes skiften.

Kristoffer Nyrop Varming (1865-1936)

Han blev uddannet som arkitekt på Kunstakademiet i København 1885-1892. Derefter blev han ansat hos J.E. Gnudtzmann, Axel Berg og Martin Borch (Rigshospitalet). K. Varming var fætter til Martin Nyrop, der sammen med Hans J. Holm må siges at være hans egentlige læremestre, og hele hans virke præges af en udpræget trang til at bygge dansk. Brugen af rød blankmur og barokke stiltræk, inspireret af Ulrik Plesner, præger arbejderne efter 1910, ikke kun i de mange kirker, hvoraf Kingoskirken må fremhæves, men også i hospitalsbyggerierne.

Kirkebyggerier: Bangsbostrand kirke (1902), Gaaser kirke (1903), Rubjerg kirke (1904), Vejgaard kirke i Ålborg (1904), Vinderup kirke (1905), Fjerritslev kirke (1907), Solbjerg kirke, Frederiksberg (1907-08), Kingoskirken i København.(1909-10), Harboøre kirke (1910), Herrup kirke (1920- 22), Sions kirke i København tårn (1921).

Johannes Martin Fasting Wilhjelm (1868-1938)

Han gik på Harald Foss tegneskole 1888-90 og på Kunstakademiet 1890-92, siden gik han på Kunstnernes Studieskole under P.S. Krøyer 1892-94 og på Zahrtmanns skole 1903-04. Johannes Wilhjelm var elev på Krøyers afdeling af Kunstnernes Studieskole, da han i 1893 første gang var med Zahrtmann i Italien, samme år som Zahrtmanns søster giftede sig med Wilhjelms bror.

Kirkeudsmykninger: Sankt Andreas kirke i København, Bespisningen i ørkenen (1902, nu ophængt på galleriet); Fjerritslev kirke altertavle (1907);

Anders Jensen Bundgaard (1864-1937)

Bundgaard fik undervisning hos billedhuggeren F.E.Ring 1883-84. I 1885 blev han optaget på Kunstakademiet i København, hvor han tog afgangseksamen i 1887. På Akademiet fik han Th. Stein og C. Peters som lærere. I 1886 blev han desuden elev hos Stephan Sinding, der introducerede ham til den samtidige franske naturalistiske skulptur. Bundgaards første store opgave var den ydre udsmykning af Københavns nye rådhus, hvor han samarbejdede med arkitekten Martin Nyrop. Bundgaard fik sit gennembrud med Gefionspringvandet på Langelinie(bronze 1908), der må betegnes som hans hovedværk.

Kirkeudsmykninger: Sankt Andreas kirke portalen 1901 tegnet af arkitekten Martin Borch løverne er udført af Anders Bundgaard; Frederiksværk kirke font og stolegavle 1911; Esajas kirke i København vestportal 1913; Struer kirke (Hjerm hr.) kapitæler 1925; Sions kirke i København relieffer på døbefont; Brorsons kirke i København font og prædikestol i granit; Bangsbostrand kirke (Horns hr.) relieffer på prædikestol; Fjerritslev kirke (Vester Han hr.) døbefont i granit; Årestrup kirke (Hornum hr.) relief ?; Nathanaels kirke (Amagerbro provsti) døbefont. Af hans øvrige værker kan nævens: Dekorativ udsmykning på Københavns Rådhus (granit 1894-99); Katarinabrønden i Ribe (granit 1932); Cimbrertyren i Ålborg (bronze 1937) og Cimbrerstenen i Rebild.