Fjenneslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fjenneslev kirke

Fjenneslev kirke

Alsted hr., Sorø amt, Roskilde stift. Midt og Sydsjælland. Finjaværkstedet. Den romanske kirke består af kor med rundt apsis og skib. Disse bygningsdele er opført i tilhuggede kampesten. Den romanske kirke menes opført under Asser Rig som gårdkirke for slægtsgården, der lå tæt ved kirken. Muligvis har Skjalm Hvide, der var Hvide-slægtens stamfader, ligget begravet i kirken. De to tårne blev tilbygget omkring 1200, og historien om Absalon og Esbens Snares fødsel har intet på sig. Tvillingetårnene er styrtet sammen flere gange og blev ved restaureringen i 1873 opført efter modellen på Triumfvæggen.

Kirken har betydning ud over de fine kalkmalerier. I slægtsgården tæt ved kirken voksede Esben Snare og Absalon op. Da Knud Lavard var blevet myrdet under magtkampen om Danmarks krone, kom hans søn Valdemar i pleje på gården, idet moderen ikke turde beholde barnet. Asser Rig påtog sig at opdrage Valdemar, der senere blev Valdemar den Store. Esben Snare blev en betydningsfuld person inden for kirken, han lod opføre adskillige kirker (Vor Frue i Kalundborg er dog opført af hans datter), og han var fortaler for deltagelse i Korstogene. Absalon blev biskop i Roskilde og senere Danmarks ærkebisp, sammen med Valdemar den Store styrede han landet i sidste fjerdedel af 1100-tallet.

Skib mod vest, Herskabsgalleri

Korbue set fra koret

Skib mod øst, Triumfvæg

Døbefont

Kirken har indvendigt et herskabsgalleri mod vest, det støttes af to søjler, der menes at stamme fra Ægypten, da de er drejede. Søjlernes base har et palmettemønster som knyttes sammen med med Hvide-slægten. Et søjlegalleri findes også i Tveje-Merløse kirke, som ligeledes ejedes af Hvide-slægten. Korbuekrucifikset på nordvæggen er udført af Claus Berg o.1530. Det stammer fra en Korsfæstelsesgruppe, som blev skåret til Holme kirke, Maria og Johannes findes nu i Tirsted kirke. Prædikestolen er fra 1586.

Kirkens kalkmalerier dateres til 1125-50 go tillægges Finja-værkstedet, som har udført flere tidlige udsmykninger for Hvide-slægten, først i sidste halvdel af 1100-tallet overtog Jørlunde-værkstedet udsmyhkningsarbejdet for slægten. Korbueudsmykningen i Fjenneslev kan minde om korbuen i Finja kirke. På korets nordvæg ses rester af Fødslen, Josef sidder med hånd under kind.

På Triumfvæggen ses over korbuen en engel, mod syd Flugten til Ægypten og mod nord øverst Kongernes Tilbedelse, nederst ses stiftere række en kirkemodel og en ring op mod Guds hånd, det er formodentlig medlemmer af Hvide-slægten.