Filips kirke

Tilbage til Liste over kirke

Filips kirke

Billedserie

Liste over billeder

Filips kirke

Amagerbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1923-27 ved arkitekt Rasmus Vilhelm Rasmussen Rue i sengotisk landsbykirkestil og består af et langhus med flersidet afslutning mod øst og tårn mod vest. En korsarm mod syd danner overgang til menighedslokaler og kirkekontoret. Over vestindgangen ses et tympanonrelief af Johan Rudolf Carl Nielsen, relieffet fremstiller Johannes kap.1 v.43-51 om Filip og Nathanael, der møder Kristus som siger, han har set Nathanael under et figentræ, på relieffet står Nathanael under en gren med figner. En korsarm mod syd danner overgang til menighedslokaler og kirkekontoret.

Fortællingen om Filip og Nathanaels møde med Kristus kan læses i Biblen, der også er tilgængelig på internettet. Tryk på nedenstående link vælg Søg i Biblen og skriv Filip OG Nathanael i hvert sit felt i søgemaskinen tryk derefter på søg. Man kan også gå direkte til Johannes kap.1 v.43-51 ved at vælge Det ny Testamente under Indhold og vælge Johannesevangeliet og derefter vælge kapitel 1.

Biblen på nettet

Filips sogn blev oprettet i 1907 omkring en midlertidig kirke bygget af kokolit, et materiale af knustekokosskaller og gips. I 1913 dannedes en kirkekomité, som i samarbejde med Det københavnske Kirkefond samlede penge ind til opførelsen af den nuværende kirke. Tryk på nedenstående link og se en artikel om Filips kirke på siden Wikipedia (den frie encyklopædi), her kan man se et fotografi af den gamle kirke foran den nyopførte kirke i 1924.

Filips sogn

Kirkerummet er dækket af fem fag krydshvælv. Væggene har forneden panelklædning, derover et stykke blankmur af røde sten og foroven er de hivdkalkede. I korets cirkelvindue mod øst ses et glasmaleri. Altertavlen er et maleri af Erik Jensen i forgyldt udskåren ramme. Prædikestolen har evangelistrelieffer af M.Sørensen. Granitfonten er fra nyere tid med romaniserende udsmykning, den er muligvis udført af M.Sørensen. På skibets vestvæg ses et relief, formodentlig udført af Johan Rudolf Carl Nielsen. I menighedssalen er ophængt et maleri, muligvis udført af Erik Jensen. Tryk på nedenstående link og læs om kirkens arkitekt og kunstnere.

Kirkens arkitekt og kunstnere