Farsø kirke

Tilbage til Liste over kirke

Farsø kirke

Farsø kirke

Gislum hr., Ålborg amt, Viborg stift. Himmerland. Kirken var muligvis viet til Vor Frue i middelalderen. Kor og skib er opført i romansk tid af fint tilhugne granitkvadre over dobbelt sokkel med profileret led og skråkant. Begge de oprindelige døre er bevaret. Syddøren med buestik over profilerede kragbånd er tilmuret. Foran syddøren er opstillet en romansk gravsten. Flere vinduer er bevaret med fine rundstavs-profiler. I korets sydmur ses en noget slidt skaktavlkvader tre rækker under vinduet. Ved skibets nordmur er opstillet en gravsten over Ane Cathrine Ørum af Farsø, som døde i 1726, gravstenen er en genanvendt romansk profilkvader, omkring gravstenen er opstillet flere romanske bygningsrester. Norddøren er stadig i brug, den har omløbende rundstav og tympanonfelt med dobbeltløve, der svarer til løverne på døbefonten. I våbenhuset er opstillet en runesten. På runestenen står TOSTE OG ESBEN REJSTE DENNE STEN OVER TUE Nederst ses et vikingeskib, der måske kan tolkes som Nagelfar, dødeskibet i Ragnaroklegenden. Tårnet er opført i sengotisk tid, våbenhuset er fra nyere tid. På den nye kirkegård er opstillet en obeliskagtig sten, prydet med korsformede fugle, stenen er hugget af Erik Heide.

På kirkegården syd for kirken ses gravsted for dyrlæge Hans Jensen (død 1923) og hans datter forfatteren Thit Jensen (død 1957). Dyrlæge Hans Jensen var far til Johannes V. Jensen og Thit Jensen. Johannes V. Jensen ligger begrave på Vestre kirkegård i København. Nogle år før sin død, flyttede Thit Jensen til Farsø og bosatte sig umiddelbart syd for kirken, her kunne hun se over til faderens familiegravsted, hvor hun efter eget ønsket blev begravet. Johannes V. Jensen ligger begravet i fællesgraven på Bispebjerg kirkegård i København.

Tryk på nedenstående link og læs om Skaktavlkvadre

Skaktavlkvadre

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Farsø kirke

Tryk på nedenstående link og se siden Farsø-egnens kirker

Farsø-egnens kirker

Tryk på nedenstående link og se en liste over danske kirker på feriehusportalen Cofman.com, Cofman er et feriehusudlejningsfirma, som har samlet forskellige attraktioner, man kan besøge i de forskellige områder, bl.a. en meget fyldig oversigt over kirkerne, med en kortfattet forklaring.

Cofman

Gravsted for dyrlæge Hans Jensen

Gravsted for Thit Jensen

Korets sydmur

Korets sydmur, skaktavlkvader

Norddør

Norddør, tympanon

Runesten i våbenhuset

Skibet set mod øst

Kor

Prædikestol

Epitafium over Søren Hanssøn Wiborg

Udsmykning af Thorvald Odgaard

Skib 1.fag nordkappe, fødslen

Døbefont

Den romanske korbue er bevaret med skråkantsokkel og profilerede kragbånd. Koret har bjælkeloft. Skibet fik indbygget hvælv i sengotisk tid. Altertavlen er fra slutningen af 1800-tallet, maleriet er udført af N. Mølgaard Andersen i 1943, det oprindelige maleri af Oscar Mathiesen er nu ophængt i kirken. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. På triumfvæggen mod nord er ophængt et krucifiks skåret af Johannes Josephensen fra Viborg i 1965, figuren er skåret efter elfenbenskrucifikset fra o.1250 i Herlufsholms kirke. I koret ses epitafium fra 1651 over Søren Hanssøn Wiborg. Epitafiet over Søren Hanssøn Wiborg faldt ned i 1901 og blev stillet op på kirkeloftet. Senere blev det udlånt til Thit Jensen, der benyttede det som husalter. I 1961 blev epitafiet leveret tilbage til kirken. På skibets nordvæg er indsat en kalkstensplade over præsten Søren Hanssøn Wiborg, som var præst i Farsø 1626-66. I præsteværelser er indmuret en gravsten over Balthsar von Jelstrup til Hvanstrup, som døde i 1810. En skulptur af Thorvald Odgaard er ophængt på skibets sydvæg i 2004, skulpturen fremstiller englen ved den tomme grav.

I Farsø har man indrettet et museum for Johannes V. Jensen, tryk på nedenstående link og se museets hjemmeside

Johannes V. Jensens museum

I Farsø kan man besøge Thit Jensens mindestuer, tryk på nedenstående link og se mindestuernes hjemmeside

Thit Jensens mindestuer

I skibet afdækkede man i 1904 kalkmalerier fra midten af 1500-tallet på vægge og i hvælv, motiverne er fra Det gamle og Det nye Testamente, alle forsynet med skriftbånd fra Christian III's danske bibeloversættelse fra 1550. Kalkmalerierne tillægges Torummesteren og blev bekostet af Poul Vognsen og hustru Anne Hansdatter Bildt til Støtterup. Ved afdækningen i 1904 fandt man brudstykker af adelsvåben samt Moses der flygter fra Midian (2.Mosesbog 2,11-22) og David der salves af Samuel, mens Saul endnu er konge (1.Samuelbog 16). Muligvis kan disse scener have sammenhæng med de urolige tider under Grevens Fejde og Christian II's fald. Kalkmalerierne blev dog atter overkalket. I 1989 afdækkede og restaurerede man kalkmalerierne i skibets 1.fag. I nordkappen ses Fødslen med barnet liggende på jorden i strålekrans, denne ikonografi stammer fra Birgittas Fødselsvision, som Torum-mesteren åbenbart har kendt. I de øvrige kapper ses fragmenter af tekstbånd og borter.

Den romanske granitfont har dobbeltløver og mandshoveder i kraftigt relief (Mackeprang 20, 220). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Himmerland-Mariagertypen - Varianter.