Falsterbo kirke

Tilbage til Liste over kirke

Falsterbo kirke

Falsterbo kirke

Kirken var i middelalderen viet til de vejfarendes beskytter Sankt Gertrud. Man har tidligere dateret kirken til anden halvdel af 1200-tallet, men en større undersøgelse i 1979 fastslog, at skibet er opført af teglsten i anden halvdel af 1300-tallet, tårnet o.1400 og koret kort derefter. Kirken har haft portaler mod syd og nord samt mod vest. Den nordre har været tilmuret men er i dag atter åbnet. Arkæologiske undersøgelser af området har påvist en bebyggelser fra slutningen af 1200-tallet til slutningen af 1500-tallet, kirken har formodentlig været kirke for dette samfund. Byens borgere har igennem tiderne vedligeholdt klitter med bevoksning omkring kirken, så flyvesandet ikke har kunnet dække kirken som i Skagen. Omkring kirkegården ses et hegn af tang, der har beskyttet kirkegården mod fritgående dyr og oversvømmelser.

Skib set mod øst

Kalkmaleri på skibets nordvæg mod vest

Altertavle

Døbefont

Skibet har fra begyndelsen stået i blank mur udvendigt, men da stræbepillerne er oprindelige, må man antage, der fra begyndelsen har været påtænkt indbygning af hvælv. Indvendigt har skibet haft træloft, og man har fundet enkelte rester af kalkmalerier, som er blevet delvist dækket af hvælvene, der formodentlig er indbygget samtidigt med opførelsen af kor og tårn i begyndelsen af 1400-tallet. Kalkmalerierne må derfor dateres til anden halvdel af 1300-tallet. På vestvæggen bag orglet ses rester af Martin og Kristoffer, på skibets nordvæg har man fundet rester af en korsnedtagelse og en Sankt Jørgen scene. De første afdækninger af kalkmalerierne fandt sted i 1953, i 1979 afdækkede man Sankt Gertrud og Sankt Dorothea på skibets nordvæg under vestpulpituret.

Kirkens sandstensfont er en såkaldt Fabeldyrsfont, formodentlig importeret fra Gotland i 1300-tallet. Fonten kan have stået i den oprindelige kirke. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Fabeldyrsfonte.