Fårevejle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fårevejle kirke

Billedserie

Liste over billeder

Fårevejle kirke

Ods hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af kampesten med enkelte hjørnekvadre og vinduesindfatninger af frådsten. I nordmuren ses to tilmurede rundbuevinduer. I slutningen af 1400-tallet blev det romanske kor nedrevet og erstattet af et langhuskor, hvortil der senere i middelalderen blev tilføjet et mindre kor mod øst. Tårnet er opført i sengotisk tid. Det såkaldte "Ris kapel" mod nord er opført i renæssancen af teglsten men hviler på middelalderligt murværk. Dørfløjen mellem våbenhuset og skibet har drageornamenter i smedejern fra o.1500. I våbenhuset er opstillet to romanske gravsten med kors.

Skibet fik i slutningen af 1300-tallet indbygget hvælv med hjørnekolonetter. Langhuskoret er overhvælvet og det lille kor har et lavt krydshvælv. Alterbordet dækkes af et bemalet panel fra 1575, i midten ses Korsfæstelsen, i sidefelterne ses Maria og Johannes. Altertavlen er udført i 1641 af samme mester, som har udført tavlen i Asnæs kirke, på tavlen ses våben for Jørgen Vind og Ingeborg Ulftand, Jørgen Vind var lensmand på Dragsholm 1641-45, i midterfeltet ses Nadveren i relief, omkring Nadveren ses evangelisterne, mod nord Matthæus og Markus, mod syd Lukas og Johannes, over Nadveren ses Korsfæstelsen flankeret af engle med marterredskaber samt Moses og Johannes Døberen, i topstykket ses Christian IV's monogram flankeret af Peter og Paulus. Prædikestolen fra 1596 har tilføjelser fra 1654. Det sengotiske korbuekrucifiks fra 1450-1500 er ophængt på sin oprindelige plads. I nordkapellet ses et glasmaleri fra 1955 af Kræsten Iversen. I 1939 indrettedes en gravkælder under nordkapellet til det formodede lig af James Hepburn (Jarlen af Bothwell).

På siden "Gravsten og epitafier" kan man se anetavler for Jørgen Vind og Ingeborg Ulftand. Tryk på nedenstående link og søg Fårevejle kirke.

Gravsten og epitafier

I 1913 afdækkedes sengotisk kalkmalerier i skibets hvælv, disse kalkmalerier blev dog atter overdækket. Kalkmalerierne på skibets nordvæg blev afdækket i 1950, her ses en rytter med lanse og skjold samt en Korsfæstelsesscene. Rytteren er fornemt klædt i rustning og har fældet lanse, skjoldet har våben, hesten er en fornem ganger, motivet er formodentlig en turneringsscene, modstanderens lanse stikker frem bag det sekundære hvælv. Bag rytteren ses svagt en Korsfæstelsesscene.

Den romanske granitfont har kraftig vulst på overgangen til den runde fod (Mackeprang s.405). Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen, varianter C.