Fårup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Fårup kirke

Fårup kirke

Nørhald hr., Randers amt, Århus stift. Djursland-Randersegnen. Kor og skib er opført i romansk tid af kridtstenskvadre og enkelte granitkvadre. Norddøren anes i murværket, syddøren er stadig i brug men rundbuestikket er delvist skjult af våbenhusets loft. Skibet er blevet forlænget i romansk tid. I sengotisk tid fik kirken tilføjet tårn, som blev nedrevet i 1742. Våbenhuset er ligeledes fra sengotisk tid, den fladbuede dør sidder i tvilling-spidsbuet spejl, flankemurene har savskiftegesimser, i østmuren er der vinduer i to etager.

Skibet set mod øst

Korbue og kor

Korbue med kalkmalerier fra 1225-50

Korbue nordvange, Abels offer

Korbue top, Korslam

Korbue sydvange, Kains offer

Korhvælv

Skib 2.fag hvælv, dekoration om svikkelhuller

Skib 3.fag hvælv, dekoration om svikkelhuller

Døbefont

I sengotisk tid fik kor og skib indbygget hvælv. Den falsede korbue er bevaret med skråkantprofilerede kragsten og sokler. Altertavlen fra o.1900 har et maleri efter Carl Bloch. Prædikestolen er fra 1634. I kirken ses et epitafium i akantusbarok fra o.1700 over rådmand Niels Jensen Schiøtt og hustru Else Klog.

I korbuen afdækkede Magnus-Petersen kalkmalerier i 1889-90, de blev genrestaureret af E. Lind i 1938. Kalkmalerierne dateres til 1225-50. I korbuens top ses Korslammet i medaljon, omkring Korslammet ses to medaljoner med Kain og Abel, korbuen er ornamenteret med korsblomster. I nordvangen ses Abel med glorie og et ret stort lam i favnen, på medaljonens kant står GRATUM MUNUS DEDIT IMMACULAT (:gav gerne det ubesmittede offer). I sydvangen ses Kain, det er bemærkelsesværdigt, at også han har glorie, han holder et kornneg i favnen, på medaljonens kant står REUS INVENTUS FRA (:fundet skyldig i brodermord).

De gotiske hvælvinger har dekorativ udsmykning med dobbelt bueslag og blade fra o.1500, i korets nordkappe ses en stiliseret pelikan. I skibets 1.fag ses rosetter i østkappen. I sviklerne ses dekorative udsmykninger om svikkelhullerne. En del af svikkelhullerne er dekoreret med en kirkelignende form med kors på taget. Desuden ses en løbende figur med et redskab i hånden, kan det være Døden med leen eller en håndværker med et redskab ? Endelig ses en firkantet rød form, hvor svikkelhullet danner en hale.

Den romanske granitfont har palmetornamenter under rundbuefrise på kummen. Fonten er medtaget i Mackeprang under Almindelig del s.49 som eksempel på fonte med palmetter. Fonten er ikke registreret i Mackeprang..