Esbjerg Treenigheds kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Treenigheds kirke

Billedserie

Liste over billeder

Esbjerg Treenigheds kirke

Skast hr., Ribe amt, Ribe stift. Sydøstjylland. Kirken blev opført i 1961 ved arkitekterne E. Flagstad-Rasmussen og Knud Thomsen. Bygningen er opført i gule mursten og beton, den består af et kvadratisk skib med fire spidsgavle. Omkring skibet ses lave bygninger med menighedslokaler. Vest for kirken er opført et fritstående klokketårn. I 1993 blev kirkens apsis tilføjet. I 1999 blev kirken alvorligt skadet af en orkan og dele af kobbertaget faldt ned, de nedfaldne dele blev anvendt til et udvendigt kors, udført af Erik Heide, korset er placeret ved kirkens sydmur. Sognet blev udskilt fra Zion sogn i 1961.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside

Esbjerg Treenigheds kirke

I de tre spidsgavle ses glasmosaikker af Jens Urup, i den fjerde spids er orglet opstillet på et pulpitur, omkringlet ses en ramme med glasmosaikker, glasmosaikkerne er udført i 1961-67. De tre store ruder symboliserer kirkens tre højtider, Jul, Påske og Pinse, indramningen omkring orglet symboliserer Livets vand. Glasset er brudt op i små stykker og sat sammen med cement, en række felter indrammes af stålrammer. Mod nord ses juleruden med den røde Betlehemsstjerne samt elementer af universet. I påskeruden mod øst er korset det centrale motiv, de to røveres kors anes i siderne. I pinseruden mod syd ses tolv røde ildtunger, der symboliserer apostlene, som går ud og forkynder ordet. Omkring orglet på vestpulpituret ses smalle glasfelter i blå nuancer, der symboliserer Livets vand. Apsis med sidelys blev tilføjet i 1993. Alteret prydes af et enkelt egetræskors. Prædikestolen er udført i beton og bærer Kristus monogram. Døbefonten er udført i egetræ, bag døbefonten er ophængt tre relieffer udført af Jørgen Lisborg, reliefferne er udført i bronze på skiferbaggrund og har titlerne fra venstre mod højre: Frygt ikke, Lader de små børn komme til mig, Den 6. time. Reliefferne blev indkøbt i 2004.