Esbjerg Vor Frelser kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Liste over kirke

Vor Frelser kirke

Billedserie

Liste over billeder

Esbjerg Vor Frelser kirke

Skast hr., Ribe amt, Ribe stift. Sydvestjylland. Kirken er opført i 1887 ved arkitekt Axel Møller. Den oprindelige kirke bestod af det nuværende kor med apsis mod øst, skib og tårn. Allerede i 1890'erne var kirken blevet for lille og i 1896 blev korsarmene tilføjet, ligeledes tegnet af Axel Møller. Kirken er opført i nyromansk stil af røde mursten over en sokkel af granit. Murene har hjørnelisener, der bæer rundbuefriser, som i gavlene er stigende. Korsfløjene og tårnet har søjleportaler. Kirken blev gennemgribende istandsat i 2000-2001.

Da Esbjerg blev grundlagt i 1868, bestod byen kun af nogle få huse og gårde ved Strandby, og de nærmeste sogne var Jerne, Bryndum og Guldager. Men byen voksede hurtigt og allerede i 1870'erne var man klar over, at byen måtte have egen kirke. Efter en landsindsamling kunne man påbegynde opførelsen af Vor Frelser kirke, der blev den første af byens mange kirker. I Esbjerg kan man følge udviklingen i den nyere danske kirkearkitektur og kirkeudsmykning.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Vor Frelser kirke

Kor og korsarme har tøndehvælv. Skibet havde oprindelig tøndehvælv, men ved opførelsen af korsfløjene fik korsskæringen indbygget et grathvælv. Apsis dækkes af et halvkuppelhvælv. Ved en istandsættelse i 1928 blev kirken udsmykket med kalkmalerier af Ole Søndergaard, i apsishvælvet ses Korslammet, på korets vægge ses mod nord Jesus velsigner børnene og mod syd Den fortabte søn vender hjem. På triumfvæggen ses Kristus på korset omgivet af bedende skikkelser. Altertavlens maleri, Emmaus, er udført af Ole Søndergaard. Altertæppet er vævet af Hanne Vedel fra Åbenrå i 2001, da kirken blev hovedistandsat. Prædikestolens himmel har en due udført af Erik Heide i 2001. I skibet er ophængt et trækrucifiks, skåret af Fjeldskov. Dåbsfadet er udført af L. Vieth i 1857. Lysekronen midt i skibet er fra 1894, de øvrige lysekroner er tegnet af Jens Vilhelmsen.

Den romanske granitfont omløbende bånd under mundingsranden, båndet har sløjfer under fire hoveder, på mundingsranden over hovederne er udhugget et kors, foden er af nyere dato, kummen har en tid stået i Jerne præstegårdshave som fuglebad. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.