Esajas kirke

Tilbage til Liste over kirke

Esajas kirke

Billedserie

Liste over billeder

Esajas kirke

Holmens provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1903-12 ved Thorvald Jørgensen. Bygningen er opført i senromansk stil som korskirke i røde mursten med anvendelse af granitkvadre i underdelen og ved hjørner. Over korsskæringen ses et centraltårn med pyramidespir, østgavlen har en lille tresidet apsisafslutning, mod vest afsluttes skibet med to tårne, der ligeledes har pyramidespir. Hovedindgangen i vest er ad en granitportal, der flankeres af to engle udført af Anders Bundgaard, over vestportalen ses et galleri af fem rundbuede åbninger adskilt af granitsøjler. Vinduerne er rundbuede, i korsarmenes gavle er de anbragt i tre-grupper.

Kirkens hjemmeside

Skibet er tredelt ved murede søjler med kalkstenskapitæler. Midterskibet og korsarmene har tøndehvælv, korsskæring og sideskibe har krydshvælv. Det oprindelige alterbord blev i 1965 frilagt og forsynet med guldmosaik. Bag alteret ses tre glasmalerier i den lille apsisudbygning, glasmalerierne er udført af Joakim Skovgaard i 1914. I koret står en døbefont udformet som engel med muslingeskal af H.P.Petersen-Dan. Prædikestolen har cedertræsfyldninger med relieffer skåret af Niels Hansen. I korsfløjene er der pulpiturer, over vestindgangen er orglet placeret på et pulpitur.

Kirkens arkitekt og kunstnere