Ellidshøj kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ellidshøj kirke

Ellidshøj kirke

Hornum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge de retkantede døre er bevaret, norddøren i brug, syddøren tilmuret. Et romansk vindue er bevaret i korets nordmur. Våbenhuset er formodentlig opført i begyndelsen af 1600-tallet. Efter reformationen overgik kirken til kronen, som solgte kirken videre til ejeren af Lindenborg, grevskabet ejede kirken til 1908, da den overgik til selveje.

Skibet set mod øst

Korbue og kalkmaleri på triumfvæg

Kalkmaleri på triumfvæg

Altertavle

Døbefont

Den runde korbue er bevaret med skråkantede kragsten. I sengotisk tid fik kirken indbygget otteribbede hvælv. Ved en restaurering i 1961 afdækkedes et kalkmaleri fra 1562 på triumfvæggen, billedet fremstiller Korsbæringen. Alterbordet dækkes af renæssancepaneler, altertavlen fra slutningen af 1600-tallet har et maleri fra 1859. Prædikestolen er et billedskærearbejde fra o.1600 med nytestamentlige relieffer.

Den romanske granitfont er ret lille, på den runde fod ses stregornamenter. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland, Fladkummede.