Ekeby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Ekeby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Ekeby kirke

På stedet har stået en romansk kirke bestående af apsis, kor og skib, som fik tilbygget et tårn i 1300-tallet. I 1860'erne blev den romanske kirke nedrevet og erstattet med det nuværende langhus med tresidet afslutning, kun tårnet blev stående. I tårnrummet ses et oprindeligt vindue som indvendig niche. Kirken blev restaureret i 1926. I tårnrummet er opstillet en gravsten over Josef Falster til Gedsholm og hustru, på stenen står: "Herunder ligger greven, den ærlige og velbårne mand Josef Falster til Gedsholm, som død d.10.december 1562 efter Guds fødsel og den ærlige og velbårne Margarete Ågesdotter, hans kære hustru til Gedsholm, som døde . år efter Guds fødsel. Gud give dem begge med alle troende kristne en glad opstandelse på Dommedag." Gravstenen må være udført på bestilling af hustruen efter mandens død, hustruens dødsår har stået åbent og er aldrig blevet udfyldt.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om denne gravsten. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg E og søg Ekeby.

Gravsten og epitafier

Ved restaureringen i 1926 blev det tidligere alterkors erstattet med den nuværende altertavle med et maleri af J. Westfelt-Eggerts fra 1899, maleriet er en kopi efter Carl Blochs altertavlemaleri i Landskrona Sofia Albertina kirke. Alterbordets forside er udført i nyere tid af tekstilkunstnerne Mittendorf og Hillevi Nilsson. Korets vinduer har glasmosaikker udført af Randi Fischer og Ralph Bergholtz i 1971. Prædikestolen fra 1600-tallet stammer fra den nedrevne kirke.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Ekeby kirke

Døbefonten af sandsten er fra slutningen af 1100-tallet og stammer formodentlig fra den romanske kirke. Fonten er firkantet med palmetdekoration under mundingsranden og tovsnoning omkring hjørnerne, på siderne ses arkader med dekorativ udsmykning og et korslam. Fonten er af Munkarp-typen.