Eidsvoll kirke

Tilbage til Liste over kirke

Eidsvoll kirke

Billedserie

Liste over billeder

Eidsvoll kirke

Kirken blev opført som en korskirke af kvadersten o.1190, kirken blev viet til Det hellige Kors samt Peter og Paulus. Bygningen har flere gange været udsat for brand og er blevet genopbygget. Korets murværk er bevaret fra romansk tid, mod ses en rundbuet præstedør desuden ses romanske kvadre i søndre korsarms murværk, bl.a. en kvader med kors. På stedet har muligvis ligget en tidligere kirke, hvor Olav den Hellige gik til messe i 1017. Ved udgravninger har man fundet spor, der kunne tyde på kirkebyggeri under den vestre del af skibet. På kirkegården har man desuden fundet grave, som er tidligere end 1190. I Olav den Helliges legende nævnes, at Olav kaldte til ting ved Eidsvoll i forbindelse med Botolfsmessen (17. juni). I 1814 blev den norske grundlov skrevet og vedtaget på den nærliggende herregård og d.17.juni 1814 kunne man fejre grundloven ved en gudstjeneste i Eidsvoll kirke. Siden har 17.juni været Norges nationaldag.

I bogværket Kirker i Norge (Arfo bind 1 (2000) ISBN 82-91399-09-3, bind 2 (2001) ISBN 82-01399-10-7, bind 3 (2002) ISBN 82-91399-11-5) kan man læse mere om Eidsvoll kirke, bogværket er planlagt til otte bind, på nuværende tidspunkt er udkommet fire bind. Samtidig med bogudgivelsen har man oprettet en hjemmeside, hvor bogens tekst efterhånden bliver lagt ud, samtidig vil man opdatere siden med oplysninger, som er fremkommet efter bogudgivelsen. Tryk på nedenstående link og søg Eidsvoll.

Kirker i Norge

Det søndre tværskib har muligvis haft et Olavsalter i middelalderen, i 1664 kaldes søndre tværskib for Sankt Olavs kor. Altertavlen er fra 1765, den er i tre etager med forgyldte pilastre og rokokodekorationer omkring storfeltets maleri. Efter en brand i år 2000 blev altertavlens malerier alvorligt beskadiget og måtte restaureres, det nederste fremstiller Nadveren, det midterste Korsfæstelsen og det øverste Opstandelsen. Prædikestolen er en rekonstruktion fra 1956 i rokoko.

Flere steder i Norge støder man på mindesten om Olav den Hellige, på hovedvej 136 ses en mindesten om et ophold Olav gjorde i Einbu i 1029, på hovedvej 63 ved Trollstien kan man se en mindesten om en vandring, som Olav gennemførte i 1028. Eidsvoll kirke ligger på Olavsruten fra Oslo til Trondheim, hvor Olavs helgenskrin har stået i Nidarosdomen. På kirkegården i Eidsvoll står en milepæl med angivelse af afstanden til Nidarosdomen. Tryk på de nedenstående links og læs om nutidens pilgrimsruter i Norge.

Olavsruten

Siden har et link til en beskrivelse af en tur fra Oslo til Trondheim, tryk på nedenstående link og se turen. Tryk på tallene i højre side og se turens etaper.

Fra Oslo til Nidaros

Den norske katolske hjemmeside har flere artikler om Olav den Hellige, tryk på nedenstående link og se en oversigt.

Olav den Hellige