Eggeslevmagle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Eggeslevmagle kirke

Eggeslevmagle kirke

Vester Flakkebjerg hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp iblandet frådsten, som visse steder er lagt i sildebensmønster. Den romanske kirke har haft apsis og tårn, hvilket blev konstateret ved udgravninger i 1907. I gotisk tid blev våbenhuset og det nuværende tårn opført, tårnet på resterne af det romanske tårn. Den rundbuede syddør er bevaret med borthuggede sidefalse, den senere udmuring blev fjernet i 1907, ved den lejlighed fandt man en ejendommelig overligger af træ med tværgående rundstave, overliggeren stammer muligvis fra en ciboriebygning omkring alteret. Norddøren er bevaret som indvendig blænding.

I skibets sydmur ses to oprindelige vinduer, det ene i brug. I vestgavlen ses tre rundbuede åbninger, som formodentlig stammer fra et herskabsgalleri i det romanske tårn, i åbningernes karme er indridset skibe og en kriger, formodentlig fra 1100-tallet. Våbenhusets gavl har cirkelblændinger mellem friser af rektangulære højblændinger og savskifte, typisk for midt og sydsjællandske blændingsdekorationer. I våbenhuset ses en runesten med kors og ordet Ulnod. I begyndelsen af 1500-tallet blev koret forlænget mod øst, gavlen har to tilmurede spidsvinduer og en tilmuret dør. Bygningen blev istandsat i 1866 og i 1907.

Kirken set fra sydøst

Korets sydmur, sildebensmønster

Skibet set mod øst

Pille med hoved

Kalkmaleri på pillen ved korbuen

Altertavle (1)

Altertavle (2)

Altertavle (3)

Døbefont

Kirken har fået indbygget hvælv i 1400-tallet, i koret er indbygget krydshvælv, i skibet er indbygget fire krydshvælv og to stjernehvælv i to rækker, så rummet er omdannet til en dobbeltskibet kirke. Øverst på hvælvingspillerne i skibet ses hoveder. Ved hvælvslagningen blev den runde korbue omdannet til en spidsbue. På hvælvingspillen ved korbuen ses en kalkmalet Kristoffer fra 1400-tallet, kalkmaleriet blev afdækket i 1907 sammen med kalkmalede ornamenter, som dog atter blev overkalket.

På alterbordet står en trefløjet altertavle fra sengotisk tid med udskårne relieffer, i midterfeltet ses Korsfæstelsen, i fløjene ses scener fra Passionen. Prædikestolen i højrenæssance er fra 1604, i et af felterne ses Universitetets våben. Fontehimlen er fra o.1600. I kirken ses en sengotisk Mariafigur og et sengotisk krucifiks. I koret er opsat en gravsten over sognepræst Jens Rasmussen Bang (død 1602) og hustru Else Her Jensis (død 1602).

Den gotlandske font af kalksten har tolvsiddet kumme (Mackeprang s. 397). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Enligtstående.