Drigstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Drigstrup kirke

Drigstrup kirke

Bjerge hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken var i middelalderen viet til Sankt Nikolais. Kor og skib er opført i romansk tid af kampesten med tilhugne hjørnekvadre over skråkantsokkel. Den retkantede sydportal er bevaret. Tårn og våbenhus er opført omkring reformationstiden, tårnet har blændingsgavle af den nordfynske type, våbenhuset har tre spidsbueblændinger i gavlen. På kirkegården ses gravsten over Fritz Syberg og hans hustru Gudrun. Ved vestmuren står et relief udført af sønnen Hans Syberg, relieffet fremstiller Fritz Syberg ved staffeliet. Relieffet var tidligere flankeret af mindre relieffer, der refererede til kunstnerens værker, disse relieffer er nu placeret i våbenhuset. På kirkegården ligger hans børn Besse Giersing og Frantz Syberg begravet.

Relief med Fritz Syberg ved kirkens vestmur

Skibet set mod øst

Kalkmalerier i korhvælvet

Døbefont

Kirken har fået indbygget hvælv i sengotisk tid. Altertavlen er en kopi efter Murillo, opsat i 1924. I skibet ses to tidligere altermalerier. Prædikestolen i barok dateres til 1703. Over korbuen hænger et sengotisk korbuekrucifiks. I 1971 afdække E. Lind kalkmalerier i korhvælvet, kalkmalerierne dateres til 1500-20. Her ses flere indvielseskors samt modstillet mand og kvinde, der har karakter af spottefigurer.

Den romanske granitfont er en monolit med tovstav under mundingsranden, selve mundingens topflade har rille, på kummen ses rankeværk, mellem rankerne anes figurer med oprakte arme og krydsende linjer, alt ret primitivt hugget, den firkantede fod har rankeværk på siderne og tovstave samt knopper på hjørnerne (Mackeprang s. 142). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Smågrupper og enligtstående.