Davinde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Davinde kire

Davinde kirke

Åsum hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Den østlige del af skibets flankemure er det eneste bevarede af den romanske kirke bygget af rå kamp over granitsokkel. Begge oprindelige døre kan spores i murværket. Den romanske kirke har haft et mindre kor formodentlig med rund apsis, idet man kan se flere krumhugne kvadre i murværket. I gotisk tid er skibet blevet forlænget mod vest. Senere er det oprindelige kor blevet nedrevet og det nuværende kor blevet opført. Tårn og udbygningen mod syd er opført i sengotisk tid o.1500. Udbygningen mod syd har oprindeligt tjent som våbenhus.

I nærheden af kirken ses bytinget med et faconklippet træ. Det er en tradition for egnen, at bytingets træ hvert år tilskæres i denne specielle facon. Man har fra gammel tid beskåret træet ved at hejse en karl op i et taljeværk. (Se også Ellinge kirke)

Skibet set mod øst

Døbefont

Skibet har fået indbygget hvælv, formodentlig i forbindelse med vestforlængelsen, i det midterste hvælv ses tre skæggede hoveder i lavt relief. Korhvælvet er formodentlig indbygget i forbindelse med østforlængelsen. Altertavlen er et maleri fra 1918. Prædikestolen med oprindelige malerier er fra 1599. Den har været en del af en lektoriestol, som har været placeret tværs over korbuen, pulpiturpanelet står nu bag altertavlen. På prædikestolen står årstallet 1599 og våben for Margrete Skogard.

Den romanske granitfont er en monolit udformet som to modstillede terningkapitæler, kummen har georgskors i skjoldfelterne (Mackeprang s.135). Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Kapitæltypen.