Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Kirkens sydgavl

Skibet set mod syd

Altertavle

Prædikestol

Døbefont

Kors på trappegang