Daugård kirke

Tilbage til Liste over kirke

Daugård kirke

Daugård kirke

Hatting hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten, den oprindelige murdekoration med lisener og rundbuefrise samt smalle lisenbånd om vinduer er delvist bevaret. Den rundbuede syddør er stadig i brug, norddøren er tilmuret men kan skimtes i murværket. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid o.1500, ved samme lejlighed blev korets østparti ommuret. I korets nordmur mod øst er indsat en romansk gravsten med majuskelindskrift: "ACERUS CAPELAN JACET HIC (Her hviler kapellan Asser).

Skibets nordmur

Skibet set mod øst

Korets nordvæg, Indtoget i Jerusalem

Korets nordvæg, Nadveren

Korets nordvæg, Korsbæringen

Døbefont

I slutningen af 1400-tallet fik skibet indbygget krydshvælv af den østjyske type på vægpiller. Korhvælvet er indbygget i forbindelse med ommuringen af østpartiet o.1500. Korbuen er noget udvidet. Altertavlen er fra o.1800, maleriet er en kopi efter Carl Bloch. Prædikestolen er fra o.1600.

I 1956 afdækkedes kalkmalerier i kirken, de blev restaureret i 1960 ved E. Lind. På korets nordvæg mod vest ses kalkmalerier fra o.1200 i to bånd, delvist dækket af det sekundære hvælv, nederst ses en bordscene, som kunne være Nadveren, øverst ses en bukkende figur og det nederste af et træ, formodentlig Indtoget i Jerusalem. På korets nordvæg mod øst ses kalkmalerier fra begyndelsen af 1500-tallet, man ser to mænd og det nederste af et korstræ, formodentlig Korsbæringen. På pillerne ved triumfvæggen ses rankeværk fra reformationstiden. På tårnrummets nordvæg ses rankeværk og en tekst.

Den romanske granitfont har på kummen to par løver om fælles hoved, løverne står i højt relief og har flettede manker, meget lig fontene i Nørre Snede og Ejstrup (Mackeprang s.51 og s.266-67). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Smågrupper og enligtstående - Gellerup-Nørre Snedegruppen.