Krypten

Krypten kan stilmæssigt minde om krypten i Lund domkirke og er formodentlig udført af stenmestre fra byggeriet i Lund efter de havde færdiggjort deres arbejde der o.1120. I det nordøstlige hjørne af forhallen ses en brønd, som formodentlig har været brugt til dåbshandlinger.

Tilbage til forside