Christianskirken

Tilbage til Liste over kirke

Christianskirken

Billedserie

Liste over billeder

Christianskirken

Kongens Lyngby provsti, Helsingør stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1940-41 ved arkitekterne Erik Jensen og Jacob E.Bang. Kirkens langhus er orienteret nord-syd med indgangsportal i sydgavlen. Tårnet er placeret vest for langhusbygningen som en italiensk campanile, tårnets murværk er gennembrudt af talrige korsformede åbninger.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens historie på sognets hjemmeside

Christianskirken

Langhuset har åben tagstol. Vestvæggen har fire store vinduespartier, østvæggen er lukket bortset fra et cirkelvindue mod øst i korpartiet med en glasmosaik fra 1960 af Mogens Jørgensen. Korpartiet er hævet tre trin over den øvrige kirke. På nordvæggen bag alteret er ophængt et freskomalet billedkors fra 1966 udført af Poul Høm. På det murede alterbord står et trækors med et sølvkrucifiks, som er skænket af Christian X og dronning Alexandrine. Orglet er placeret på sydpulpituret med Christian X's monogram.

Erik Jensen (1894-1986)

Efter uddannelse som tømrersvend i Århus gik han på Kunstakademiet i København, hvor han tog afgangseksamen fra arkitektskolen i 1924. Erik Jensen placerede sig i 1940'erne i en række arkitekturkonkurrencer, men gjorde sig først og fremmest bemærket, da han i 1939 sammen med Jacob E. Bang vandt konkurrencen om Christianskirken i Lyngby, der blev bygget et par år efter. Det var et af de første utraditionelle kirkeprojekter herhjemme og vakte en voldsom debat og kritik. Kirken er udformet som en simpel længe i røde sten med sadeltag, sammenbygget med et tårn. Kirkerummet belyses af 4 store vinduespartier.

Kirkebyggeri: Christianskirken i Kongens Lyngby (1940-41 s.m. Jacob E. Bang)

Jacob Eiler Bang (1899-1965)

Han kom i lære hos dekorationsbilledhugger Niels Hansen på Charlottenborg 1914- 15 og gik på bl.a. Teknisk skole 1916-18 og arkitektskolen 1918-21. Han har haft ansættelse hos Helge Bojsen-Møller 1918-22 og hos Kay Fisker 1923- 25. Fra 1925 var han ansat ved Holmegaards Glasværk, hvor han var kunstnerisk leder 1928-41. Fra 1957-65 var han kunstnerisk leder på Kastrup Glasværk. I 1931 var han medstifter af Den Permanente Udstilling.

Jacob E. Bang beskæftigede sig med arkitektur og kunsthåndværk med glaskunst som speciale. Han var samtidig en levende skribent, der med kritisk og humoristisk sans beskrev sin samtid. Han havde stor social forståelse for de mennesker, han arbejdede sammen med, og han opnåede fremragende resultater i de år, han arbejdede på Holmegård og Kastrup glasværker. Han var ingen tilhænger af pynt, hans arbejder er smukke, enkle og brugervenlige. Christianskirken i Lyngby er en af hans få kendte bygninger. Den skabte en voldsom debat på grund af den nøgterne og radikale udformning. Den er opført i røde sten og består af en længe med sadeltag, sammenbygget med et vinkelstillet tårn. Interiøret er enkelt og står smukt i gul mur med gulvet belagt af lyse klinker. Hans arkitekturanmeldelser og de årlige artikler om dansk kunsthåndværk i Samleren gjorde status over årets produktion og stade. Han var samtidig optaget af arkitekturhistorie og beskrev bl.a. i tidsskriftet Arkitekten "den protestantiske kirketype".

Kirkebygninger: Christianskirken i Kongens Lyngby (s.m. Erik Jensen 1941)

Paul Brieghel Høm (1905-1994)

Høm stod i malerlære 1921-24 og gik på Kunstakademiet i København 1924-1929 hos Aksel Jørgensen og Sigurd Wandel. Han har udstillet på Charlottenborg Forår, Charlottenborg Efterår og Den frie Udstilling fra 1933.

Paul Høm kastede sig primært over figurmaleriet, inspireret af læreren Aksel Jørgensen. I 1943 slog han sig ned i Gudhjem, hvor det nære venskab med bl.a. Helge Nielsen og det høje lys påvirkede hans farvesyn. Med basis i en stærk og lys kristen livsindstilling blev motivkredsen næsten udelukkende hentet i den religiøse verden og i beretninger fra det nære familieliv. De mange kirkeudsmykninger er oftest udført i tæt samarbejde med arkitekten Rolf Graae og i nært samarbejde med hustruen Lisbet Munch-Petersen.

Kirkeudsmykninger: Albæk kirke (Dronninglund hr.) altertavle (1947); Hæstrup kirke (Børglum hr.) altertavle (1949); Kvong kirke freskomalerier, alterbilleder, gobelin og glasmosaikrude (1952-54); Østerlars kirke alterbilleder (1956); Faster kirke (Bølling hr.) glasmalerier (1957); Bryndum kirke (Skast hr.) altertavlemalerier (1959); Christianskirken (Lyngby) kors og freskomalerier (1963); Ribe Domkirke 5 glasmosaikruder, (1973, s.m. Lisbet Munch Petersen, flyttet til Kastelskirken i Rønne 1986); Ballerup Vestkirken gobelin (1973 i samarbejde med Vibeke Høegsbro); Vognsild kirke altertavle (1974); Østermarie kirke krucifiks og farvesætning (1974); Struer kirke altertavle og glasmosaikker (1981).

Mogens Henri Jørgensen (f. 1914)

Mogens Jørgensen var elev hos P. Rostrup Bøyesen i 1932-33, og gik på Kunstakademiets freskoskole i 1941 hos Elof Risebye. Mogens Jørgensen arbejdede i sine yngre år i den figurative maletradition, som prægede Rostrup Bøyesens skole. Men fra begyndelsen af 1950erne frigjorde han sig fra det genkendelige og skabte sine første helt nonfigurative billeder, hvor han arbejder med linier og farver som rent billedmæssige elementer. Under en studierejse til Paris i 1950 blev Mogens Jørgensen betaget af glasmalerierne i Sainte Chapelle. Da han vendte hjem fra Paris, henvendte han sig til Otto Norn på Nationalmuseet for at høre, om der skulle ligge nogle kirkeudsmykningsopgaver og vente. Samarbejdet med Otto Norn blev langt og lykkeligt, Mogens Jørgensen fik mange udsmykningsopgaver, som har gjort ham til en af tidens største kirkeudsmykkere. Mogens Jørgensen gik ind for at sætte samtidens præg på de gamle huse og blev en af de betydeligste repræsentanter for ønsket om at skabe fornyelse i den kirkelige kunst ved brug af abstrakte virkemidler. Med originalitet og frimodighed har han tilføjet nye elementer til gamle kirkerum under hensyntagen til stedets ånd og identitet. Det berømte nonfigurative loft, malet i tempera, i Hover Kirke fra 1955 var starten. Denne første abstrakte udsmykning i et ældre kirkerum vakte stor opsigt, og siden har han sammen med ægtefællen, arkitekten og skulptøren Gudrun Steenberg udført en bemærkelsesværdig lang række af glasmosaikker, altertavler, vævninger og lyskompostioner til utallige kirker. De kunstneriske bestræbelser kulminerede med realiseringen af glaskirken i Täby uden for Stockholm i 1971-77. Gudrun Steenberg var arkitekten og J. billedkunstneren, og kirken er et vellykket eksempel på kunstnerens generelle stræben efter at få billedkunst, arkitektur og omgivelser til at udgøre en helhed. I de abstrakte glasmosaikker anvender kunstneren lyset som en kunstnerisk medskaber gennem dets modulering af rummet. Samtidig ser han lyset som et sindbillede, hvor netop glassets gennemskinnelighed gør det til en selvfølgelig budbringer om det guddommelige.

Kirkeudsmykninger: Gjerrild kirke antependium i gobelin (1954). Hover kirke loftkomposition (1955) staffering af inventaret (1966) glasmosaikrude (1980), Kolind kirke glasmosaikruder (1956), Christianskirken i Lyngby glasmosaikrude (1960), Præstø kirke glasmosaikrude (1962), Rejsby kirke loftsmaleri og gobelin til alterbordet (1962), Lem kirke (Rødding hr.) glasmosaik i apsis (1963-65), Ungdomsbyens kirke i Rødovre glasmosaikrude (1963), Hørby kirke antependium i gobelin og farver (1965), Jægersborg kirke elektrisk lyskomposition som altertavle samt staffering af prædikestol (1965), Fredenskirken i Århus glasmosaikrude i apsis (1965) gobelin (1966), Kousted kirke antemensale (1966), Melby kirke (Strø hr.) antependium (1966), Essenbæk kirke loftsmaleri (1967) altertavleudsmykning(1968) glasmosaikker i skibet (1985) glasmosaik i koret, glasmaleri i apsis og altertavlerose (1986) glasmosaikrude (1993), Skodborg kirke glasmosaik (1968), Holstebro Nørrelandskirken gobelin (1970), Vestervang kirke i Viborg glasmosaik som østvæg (1970), Mårslet kirke (Ning hr.) glasmosaikruder i koret (1971), Kirke Værløse kirke lyskomposition som altertavle samt glasmosaikrude i koret (1973), Frederiksberg kirke antependium i gobelin (1977) altertæppe og bryllupsløber (1993), Dannemare kirke glasmosaikruder (1977-79 og 1984), Holsted kirke gobelin (1979), Lisbjerg kirke glasmosaikker og antependium i koret (1982), Mariendals kirke i København glasmalerier i koret og gobelin over altret (1987-88), Mosede kirke glasmalerier (1991-2001), Blågårds kirke i København glasmaleriruder i altervæggen (1992), Sankt Pauls kirke i København antependium (1992), Åbyhøj kirke glasmosaikruder (1993), Timotheus kirke i København alterudsmykning (1993), Sankt Bendts kirke i Ringsted glasmosaikvæg (1994), Sankt Jørgens kirke i Næstved elektrisk lysaltertavle (1997), Gelsted kirke (Vends hr.) alterprydelse og glasmosaik (1997), Blovstrød kirke glasmosaik 1999.