Brunnby kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brunnby kirke

Billedserie

Liste over billeder

Brunnby kirke

Skibets østlige del og det nuværende sakristi er opført i midten af 1100-tallet af kampesten. Sakristiet var oprindelig kor. I begyndelsen af 1500-tallet blev kirken forlænget mod vest og tårnet opført. I midten af 1700-tallet fik kirken vestindgang gennem tårnrummet, i den forbindelse blev et vindfang opført i tårnrummet. I dag er indgangen til kirken gennem en nordindgang. Tværskibet mod nord kaldes Arilds kapel og er formodentlig opført i begyndelsen af 1500-tallet. Tværskibet mod syd kaldes Mölle kapel og er formodentlig opført i 1752. Ved restaureringen i 1911-12 blev kirkens oprindelige kor omdannet til sakristi og skibets 1.fag omdannet til det nuværende kor. Syd for kirken ses den gamle kirkelade. I byen Arild ved kysten findes et lille kapel fra 1200-tallet, kapellet er nu en katolsk kirke.

Kirken har fået indbygget hvælv o.1480. Altertavlen fra 1873 har i storfeltet en kopi efter Adam Müller udført af Nils Månsson Mandelgren. Prædikestolen i renæssance bærer Christian IV's navnetræk samt årstallet 1623. I det søndre tværskib ses et epitafium over provst Erik Sinius (død 1743) og hans hustru Catharina Maria med 8 døtre og sønnen Samuel. I søndre tværskib er ophængt en tidligere altertavle fra 1732 bekostet af Erik Sinius. Døbefonten i træ er fra 1895. I koret står en Madonna-figur, som formodentlig er et nordtysk arbejde fra midten af 1400-tallet, figuren har oprindelig har stået i det lille kapel fra 1200-tallet i Arild by. I Arilds kapel ses det svenske rigsvåben med Carl XI's navnetræk og årstallet 1689, hvilket fortæller, at krigen mellem Sverige og Danmark er blevet afgjort og Skåne overtaget af svenskerne.

Kirkens kalkmalerier blev opdaget i 1911 under den store restaurering. Kalkmalerierne blev udført i 1480, bekostet af Barbara Brahe til Bollerup og Krapperup. Barbara Brahe var datter af rigsråd Torkild Brahe og blev gift med rigsråd Stig Olufsen Krognos i 1451. Hendes mand døde i 1461, hvorefter hun styrede mandens store landområder for sønnen Oluf Stigsen, til denne blev myndig. I 1475 fulgte Barbara Brahe med dronning Dorothea og Christian I til Rom, hvor kongen skulle forhandle med paven om ærkebispesædet i Lund. I Barbaras rejse indgik et pilgrimsbesøg til de syv pilgrimssteder i Rom og en audiens hos pave Sixtus IV, hvor hun fremlagde et bønskrift. Med hjem fra Rom fik Barbara en pavelig bulle, der gav hende afladsret til hendes kirker. Barbaras skriftefader var franciskaner, og Barbara har været tæt knyttet til tiggermunkeordenens Mariadyrkelse. I Brunnby gav man aflad den 8.december på Marias fødselsdag, desuden på Sankt Annas dag og den 30.november på Sankt Andreas dag. I Sankt Botulfs kirke gav man aflad den 5.november på Maria besøgelsesdag, i Sankt Arilds kapel den 8.september på Maria Bebudelsesdag og den 29.september på Sankt Mikaels dag, i Sankt Gertruds kapel i Laholm på de samme datoer som i Arild og i Bollerup gav man aflad den 15.august på dagen for Marias Himmelfart. Desuden skænkede Barbara et Birgitta-alter til Lund Domkirke. Ved hjemkomsten fra Rom lod Barbara Bollerup kirke udsmykke med kalkmalerier i 1476.

Brunnby kirke var blevet udsmykket med kalkmalerier på skibets vægge o.1450, af disse ses enkelte fragmenter. I 1480 lod Barbara Brahe indbygge hvælv, som hun lod dekorere med kalkmalerier, man ved ikke hvilket værksted, som har arbejdet i Brunnby, men man formoder, det har været et værksted fra Helsingborg.

I det tidligere kor ser man gammeltestamentlige profeter og konger, som har forudsagt Jesus komme, på nordvæggen ses Laurentius martyrium samt en knælende person foran en stående person, muligvis Den vantro Thomas eller Noli me tangere. I det nuværende kor (det tidligere østfag i skibet) ser man i hvælvet de nordiske kongehelgener, Olav, Knud og Erik, samt Magnus af Orkneyøerne, Sankt Georg, Henrik II, Laurentius, og Sankt Stefan. Mod øst ses Marias himmelkroning, mod syd er kalkmaleriet forsvundet, men formodentlig har der været et motiv fra Andreas helgenlegende, mod vest ses Maria med barn omgivet af engle og mod nord ses Andreas gravlæggelse. Efter nederlaget ved Brunkeberg i 1471 fik unionstanken et stort knæk, men Barbara har givet drømt om en genskabelse af Unionen med kirken som det knyttende bånd.

I det næst fag ser man kvindelige martyrer, Gertrud, Apollonia, Dorothea, Ursula, Barbara, Maria Magdalene, Margareta og Katarina. Desuden ses mod øst Maria med barn omgivet af spillende engle, mod syd ses Andreas prædike i Patras, hvor man ser håndværkere opføre en bymur, mod vest ses Kristus genopstandelse, her er det ikke den sejrende Kristus med fane men den lidende Kristus som hjælpes af to engle, mod nord ses Andreas bæres til graven. Maria med barn ses både vestvendt i det østlige fag og østvendt i det næste fag, Maria er betydningsfuld i Brunnby og både de gejstlige og menigheden har haft et billede af Maria med barn.

Den norske katolske hjemmeside kan man finde oplysninger om helgenlegender, datoer for fejring af martyrer og helgener samt en paveliste.

Den norske katolske hjemmeside

I det vestlige fag med kalkmalerier ser man apostle, helgener og kirkefædre, Jakob d.y., Ambrosius, Johannes, Augustin, Jakob d.æ., Clemens, Bartolomæus og Elegius. Mod øst ses Francescos stigmatisering, Barbaras skriftefader har formodentlig haft en vis indflydelse, mod nord ses Leo, som beskrev Francescos liv og som bevidnede stigmatiseringen. Mod syd ses Andreas for prokonsul Egeas. Mod nord ses Andreas nedtagelse fra skråkorset, hvor han døde efter to dages pinsler.

Tryk på nedenstående link og læs Andreas legende i Legenda Aurea

Andreas legende

I bogen "Brunnby kyrka" (udgivet af Brunnby kyrkoråd i 1993) har Carl-Axel Malmberg skrevet flere artikler om Brunnby kirke. Bogen kan købes i kirken. Artiklerne er trykt enkeltvis og kan ligeledes købes i kirken.