Brorstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brorstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Brorstrup kirke

Års hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret sokkel. Begge de oprindelige døre er tilmuret, norddøren var dog i brug til 1936, da indgangen blev forlagt til vestgavlen. To romanske vinduer med monolitoverliggere er bevaret i kirkens nordmur. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest med en tårnunderdel, som ind til midten af 1700-tallet har båret et tårn. Den nuværende tagrytter er opsat i 1936 og er tegnet af Z.K. Zachariassen. Våbenhuset mod nord er fra sengotisk tid, i 1936 blev det omdannet til ligkapel.

Den romanske korbues vanger er bevaret med profilerede kragsten, selve buen er omdannet til en spidsbue i gotisk tid. Kor og skib har flade bjælkelofter. Prædikestolen er fra begyndelsen af 1600-tallet. Orgelpulpituret er opsat i 1936. I kirken ses en altertavle fra midten af 1500-tallet, som tidligere har stået på alterbordet. I kirken ses stolegavle fra 1634 og 1661.

I år 2000 blev kirken hovedistandsat og fik en ny altertavle malet af Anita Houvenaeghel, som også har malet felterne i prædikestolen samt farvelagt kirkens indre, på væggen er ophængt et maleri af kunstneren. I bogen "Forunderlige rum" (2005 ISBN 87-990746-0-5) beskriver kunstneren forløbet og samarbejdet med restauratorer fra Nationalmuseet, desuden kan man se en del billeder fra restaureringen.

Tryk på nedenstående link og se en side om Anita Houvenaeghel og om bogen "Forunderlige rum".

Anita Houvenaeghel

I 1957 afdækkedes kalkmalerier fra 1260-70 på den nordlige del af triumfvæggen. Man ser Maria sidde på en trone med Jesusbarnet i favnen, i hånden holder hun en mønt, barnet rækker ud efter mønten, bag Maria står en kvinde med en kærte i hånden, øverst ses en apostelrække. Kalkmalerierne blev restaureret af E. Lind. Oven på kalkmalerierne fra 1200-tallet fandtes et Livshjul fra 1400-tallet, det blev aftrukket og opbevares nu på Nationalmuseet.

Motivet er blevet fortolket som en stifterinde p.gr.a. mønten, men måske kan det være en særlig udgave af Fremstillingen i templet. Man ser flere steder kærter i forbindelse med Maria-fremstillinger, dette hører ofte sammen med Maria Renselsesfest (Kyndelmisse). En helt anden mulighed er historien i Legenda Aurea om kvinden, som er alene i kirken uden kærte under Kyndelmissen, hun får en vision, hvori hun ser Maria optage sig i sin flok, da kvinden vågner, har hun en kærte i hånden.

Den romanske granitfont har tovsnoning på mundingsranden og firkantet fod. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland, Klokkeformet.