Brønderslev ny kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brønderslev ny kirke

Billedserie

Liste over billeder

Brønderslev ny kirke

Børglum hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kirken blev opført i 1920-22 ved arkitekt Valdemar Schmidt. Sognet havde længe haft behov for en større kirke end den gamle kirke, og efter flere forsøg på at udvide den gamle kirke valgte man at bygge en ny kirke. Den består af et langhus med en tresidet korgavl. Tårnet er fritstående forbundet til kirken ved en mellemgang, der rummer dåbsværelse og sakristi, tårnet blev opført i 1925. I 1982 blev menighedshuset mod vest tilføjet.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Brønderslev kirker

Skibet er delt i et midterskib og to sideskibe, dækket af krydshvælv, som bæres af tolv granitsøjler, der er fem meter høje. I 1972 blev kirkens indre fornyet. Et tidligere trækors over alteret blev i 1974 erstattet med det nuværende krucifiks, udført af billedhuggeren Johannes Hansen, bror til den daværende præst. Samtidig fik de to østvinduer indsat glasmosaikker af Helle Scharling, som også har udført de små glasmosaikker i nordre og søndre sideskib.

Korvinduerne symboliserer kampen mellem lys og mørke. Nordre sideskibs vinduer symboliserer Skabelsen, fra vest mod øst ses lyset som bryder mørket, skabelsen af kloderne og vor klode frem til sidste vindue mod øst, der beskriver lyset og begyndende liv i vandet. I søndre sideskib ses fra øst det organiske, dyrene og mennesket, den kristne tanke ved Korsfæstelsen, lignelsen om mennesket der fandt en perle, menneskets afmagt, naturens skaberevne, Jesus bud om at elske sin næste og kærlighedstanke, symboliseret ved en rød streg, som bryder den blå farve. I menighedslokalerne er opstillet flere kunstværker bl.a. en figur af Niels Helledie.

På Ålborg stifts hjemmeside kan man læse om kirken og se flere billeder. Tryk på nedenstående link og vælg Kirker.

Ålborg stift