Brønderslev gamle kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brønderslev gamle kirke

Billedserie

Liste over billeder

Brønderslev gamle kirke

Børglum hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Kirken er opført i romansk tid af granitkvadre over karnisprofileret sokkel. Apsiden har profileret gesims og gammelt, blytækt tagværk med hoved foroven. De rundbuede døre er bevaret med kragsten, norddøren tilmuret, syddøren stadig i brug. Apsidens rundbuede østvindue og korets nordvindue er stadig åbent, i skibets nordmur ses et tilmuret, romansk vindue. Skibets vestende har været underdel for et sengotisk tårn, der blev nedrevet i 1700-tallet. Ved vestenden står nu en klokkestabel. Våbenhuset er opført i 1623. I 1922 opførtes den nye kirke, og siden da er den gamle kirke mest blevet brugt til begravelser, da den ligger på kirkegården. Kirken blev restaureret i 1974-76.

Frem til 1687 var hørte kirken til Kornumgård, bl.a. har kirken haft stolestader med våben for Jens Andersen Kjærulf og Anna Griis. I 1679 opførte Helmig Galskyt til Kornumgård et gravkapel på skibets nordside, gravkapellet blev nedrevet i 1855, i murværket omkring norddøren kan stadig ses mærker efter gravkapellet. I 1687 overgik kirken til Birkelse og familien Skeel, som ejede kirken frem til 1912, da den overgik til selveje.

Tryk på nedenstående link og læs mere på kirkens hjemmeside.

Brønderslev kirker

Den runde korbue er bevaret med kragbånd og sokkel. Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv, men er nu afskilret fra koret ved en mur. I sengotisk tid fik koret indbygget et stjernehvælv og skibet to krydshvælv. Altertavlen i renæssance er fra o.1600, malerierne er samtidige, bag alteret er ophængt et maleri fra 1800-tallet, formodentlig har det en tid fungeret som altertavlemaleri. Prædikestolen må være samtidig med altertavlen.

Den romanske granitfont har glat kumme og terningkapitælformet fod. Fonten har lighed med Vendsyssel-typen - Gruppe C med terningkapitælfod, men er ikke registreret i Mackeprang.