Bromme kirke

Tilbage til Liste over kirke

Kirken set fra nordøst

Bromme kirke

Alsted hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af små kampesten. Norddøren er stadig i brug men noget udvidet, syddøren er forsvundet. I nordmuren spores rester af oprindelige vinduer. Apsidens cirkulære vindue blev genåbnet i 1948. Tårn og sydkapel blev opført i sengotisk tid af munkesten, korets gavlspids med højblændinger stammer fra samme tid. Våbenhuset er opført i begyndelsen af 1500-tallet. Bygningen blev istandsat i 1948.

Se sognets hjemmeside. Tryk på nedenstående link.

Bromme kirke

Skibet set mod øst

Skibets nordmur mod øst, Bebudelsen og Besøgelsen

Dåbskedel på fontefod

Dåbskedel med flettekors

Kor og skib fik indbygget hvælv i sengotisk tid, den runde korbue er bevaret. Ved istandsættelsen afdækkedes kalkmalerier fra o.1325 på skibets nordmur mod øst, kalkmalerierne blev restaureret i 1953. Mod vest ses den kronede Maria modtage Gabriels bebudelse, bag Maria ses en stigelignende udsmykning, som enten er murværk eller vægtæpper. Længst mod øst ses Besøgelsen. Prædikestolen i højrenæssance er fra begyndelsen af 1600-tallet, evangelistmalerierne er fra 1636. I tårnrummet hænger et epitafium over rådmand i Slagelse Hans Jensen Riber (død 1656) og hustru.

Kirkens font består af en fod fra en gotlandsk font, hvis kumme er sønderbrudt. På foden står en dåbskedel i kobber med flettekors og støbemærker. Dåbskedlen nævnes i Mackeprang under Almindelig del.