Brændekilde kirke

Tilbage til Liste over kirke

Brændekilde kirke

Brændekilde kirke

Odense hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kor og skib er opført i sengotisk tid som en langhusbygning af munkesten. Der findes ingen spor af en tidligere kirke. Tårnet og våbenhuset er opført senere end langhuset men stadig i sengotisk tid. Østgavlen har rige blændingsdekorationer grupperet om en svær midterpille, der har båret et lille klokkespir, som har været ottekantet udvendigt og rundt indvendigt. Våbenhuset benyttes nu som ligkapel. I østmuren er indsat en mindetavle for Chr. Ulrich von Westen (død 1808) og hans hustru Christiane Amalie Stampe (død 1818).

Skibet set mod øst

Altertavle

Langhusbygningen er overhvælvet med krydshvælv, som formodentlig er oprindelige. Alterbordet er dækket af et panel i renæssance og bærer årstallet 1641. På alterbordet står en fløjaltertavle fra begyndelsen af 1500-tallet. Den er beslægtet med altertavler fra Henning von der Heides værksted. I midterfeltet ses Korsnedtagelsen, i fløjene ses seks scener fra Passionen, mod nord ses Tilfangetagelsen, Kristus for Pilatus og Korsbæringen, mod syd ses Piskningen, Bespottelsen og Gravlæggelsen. Prædikestolen er fra o.1580. Sandstensfonten er fra 1917.