Bollerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bollerup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Bollerup kirke

Kirken var i middelalderen viet til Sankt Peter. Skibets vestende og det runde tårn menes opført i slutningen af 1100-tallet af kalksten, formodentlig samtidig med opførelsen af Bollerup herregård. I Skåne findes fire kirker med runde tårne: Blentarp, Hammarlunda, Hammarlöv og Bollerup. Tårnet har i modsætning til skibet en høj sokkel. Indgangen til kirken har været gennem døre mod nord og syd, begge er nu forsvundet. I 1649 lod Ida Skeel til Bollerup opføre et gravkapel for familien Rantzau mod øst. I 1869 blev de to korsarme tilføjet. I herregårdens bygning tæt ved kirken har man nu indrettet et cafeteria og udstillingslokaler, her kan man se fragmenter af en kalkmalet udsmykning, som formodentlig er udført o.1476, samtidig med kirkens kalkmalerier.

Tryk på nedenstående link og læs mere om Bollerup herregård og dets ejere på Wikipedia.

Bollerup herregård

Skibets hvælv er formodentlig indbygget o.1476. Altertavlen og prædikestolen er formodentlig skænket af Ida Skeel i forbindelse med opførelsen af Rantzaus gravkapel mod øst.

Kalkmalerierne blev udført i 1476, da Barbara Brahe vendte hjem fra en rejse til Italien med Christian I og hans dronning (læs mere under Tidligere viste/Skåne/Brunnby kirke). I skibets 1.fag ses Barbara Brahe mod nordøst og mod sydøst hendes søn Oluf Stigsen Krognos, på gjordbuen står: "År 1476 efter Guds fødsel lod velbårne fru Barbara Brahe og hendes søn Oluf Stigsen hele denne kirke overdække på ny og ophænge klokkerne i tårnet samt dekorere kirken indvendigt og købe en ny bibel og messebog. Bed for os." På de øvrige gjordbuer og skjoldbuer ses fragmenter af tekst. Kalkmalerierne blev afdækket i 1955 af C.O. Svenson. Kalkmaleriernes mester kendes ikke fra andre udmalinger i Skåne, måske har Barbara Brahe haft en maler med hjem fra Italien.

I skibets 1.fag ses Dommedag. I østkappen ses Kristus i mandorla siddende på regnbuen og med fødderne på jordkuglen, fra hans mund udspringer lilje og sværd, omkring Kristus ses Maria og Johannes Døberen samt engle og døde, der står op af gravene, i sviklerne ses grotesker, på gjordbuen står en tekst, tekstbåndet holdes mod nord af en dame, formodentlig et portræt af Barbara Brahe, og mod syd af en mand, formodentlig Stig Olufsen Krognos. I sydkappen ses Helvedet, de fordømte er indfanget i en lænke og trækkes ind i Helvedgabet, hvor djævle allerede er i gang med at pine synderne, en djævel indfanger en flygtende munk, en anden djævel er ved at indfange en flygtende konge, ingen undgår sin skæbne, og alle samfundslag er repræsenteret i Helvedet. I vestkappen ses Salomons dom, Salomon sidder tronende, foran tronen ligger det døde barn på gulvet, en soldat holder det levende barn og er klar til at dele det med sit sværd, det levende barns mor knæler, mens det døde barns mor står øverst, bag Salomon ses to personer, som ikke umiddelbart hører til historien. I nordkappen ses de frelste på vej til Himmelborgen, hvor de modtages af Peter på trappen, i Himmelborgen ses frelste, som allerede er kommet ind, over Himmelborgen svæver engle, en djævel er på vej op ad ribbekanten, mens den kigger ondt tilbage.

I skibets 2.fag ses i østkappen Anna selv tredje siddende på en trone, Anna holder en frugt i sin venstre hånd, Marie sidder på hendes skød, på Marias skød sidder Jesusbarnet, to engle holder et klæde bag tronen, her er forsøg på perspektiv, i den nordre svikkel ses en scene fra Den omvendte verden, en mand stanges med en ged, manden har et stort sår i panden, i den søndre svikkel ses en pelikan siddende i et træ og fodre sine unger. I sydkappen ses mod øst Andreas, bag Andreas ses et kors, der kan minde om flettekors, mod vest ses Johannes Døberen med et lam på en bog, bag Johannes ses et kors. I vestkappen ses Mikael sjælevejer, mod syd står Marie med fingeren på vægtstangen, hun hjælper den lille sjæl i vægtskålen, mens djævle forgæves prøver at tynge vægtstangen den anden vej, Mikael holder vægten og støder samtidig sin lanse i den onde djævel, omkring vægtskålen ses figurer, som kan være Dødssynderne. I nordkappen ses Kristoffer bæe Jesusbarnet, han ser forbavset op på Jesusbarnet, som er tungere end forventet, i hånden holder han sin stav, som er et egetræ, ved hans fod ses en hummer, mod vest ses hytten, hvor en eremit sidder med en lanterne mens han fisker, ved hytten ses en båd med kornsække.

Den romanske kalkstensfont har arkader øverst på kummen, derunder en tovsnoning og nederst bægerblade, den firkantede fod har hjørnekløer. Fonten kan minde om fonte udført af Mårten stenmester.