Bolbro kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bolbro kirke

Bolbro kirke

Odense hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken er opført 1960-61 og er tegnet af arkitekterne Ebbe og Erik Lehn Petersen. Bygningen var et forsøg på at skabe en ny og utraditionel kirkebygning. Den består af en lav underbygning udført i røde mursten, på den lave underbygning rejser sig en skiferklædt pyramide med ovenlys. Ved nordøsthjørnet rejser sig to kobberklædte pyloner, der bærer klokken.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside.

Bolbro kirke

Klokketårn

Skibet set mod alteret

Alterparti

Glasmaleri ved alteret

Døbefont

Det kvadratiske kirkerum er dækket af en pyramide, der er beklædt med plader i forskellige grå nuancer, pyramidens top består af ovenlysvinduer. Alteret, prædikestolen og døbefonten er støbt i beton. Alteret er placeret i det nordøstre hjørne, indgangen i det sydvestre hjørne så kirkens hovedakse danner en diagonal i det kvadratisk kirkerum. Bag alteret er ophængt et trækrucifiks, udført af Albert Elmstedt. Den firkantede døbefont har på siderne de fire evangelistsymboler udført af Albert Elmstedt. I sydmurens vindue ved alterpartiet er indsat et glasmaleri af tegnet af Jes Formsgaard og udført af Per Steen Hepsgaard i 1995. Det oprindelige stoleværk var tegnet af Arne Jacobsen, i 1995 blev det udskiftet med det nuværende, tegnet af Ebbe Lehn Petersen, som også har tegnet orgelfacaden. Kirken er udsmykket med tegninger af Jes Formsgaard. I menighedslokalerne ses flere kunstværker.

Ebbe Lehn Petersen (født 1928)

Han fik afgangseksamen fra Kunstakademiets arkitektskole i 1953 og har haft ansættelser på Viggo Møller-Jensens tegnestue 1952-53, Erik Møllers tegnestue 1953-54. Siden 1974 har han haft egen tegnestue. Ebbe Lehn Petersen har sammen med sin far og bror i tegnestuefællesskab stået for en række klart disponerede, funktionalistisk prægede byggerier i et enkelt materialevalg. Munkebjerg kirke ved Odense var temmelig utraditionel, da den opførtes i 1960'ernes begyndelse, om end den var inspireret af et ikke realiseret projekt fra 1942 af Hans Chr. Hansen og Viggo S. Jørgensen. Kirken har en sekskantet plan, store, indvendige betonkonstruktioner, hvidmalet murværk afsluttet med et stort, stejlt tag af mørk skifer og et fritstående tårn i en kraftig betonkonstruktion. Han har desuden stået for en række restaureringer og saneringer.

Kirkebyggeri: Udvidelse af Hans Tausens kirke i Odense (1952-54 s.m. Knud og Erik Lehn Petersen 1953-72): Munkebjerg kirke i Odense (1960-61 og 1971-72); Bolbro kirke i Odense (1960-61); Hjallese kirke i Odense. (1982-83); Ribe Domkirke nyt alterparti (1987-88).

Erik Lehn Petersen (1923-1972)

Han tog afgangseksamen fra Kunstakademiets arkitektskole i 1950. Han var ansat på Eduard Thusens tegnestue 1949-52, hos Preben Hansen 1952-53 og hos faderen Knud Lehn Petersen 1953-60 Fra 1960 dannede han fælles tegnestue med faderen Knud Lehn Petersen og broderen Ebbe Lehn Petersen.

Kirkebyggeri: Hans Tausens kirke i Odense (1952-54 udvidelse s.m. Knud og Ebbe Lehn Petersen 1953-72.

Knud Lehn Petersen (1890-1974)

Han blev uddannet som tømrersvend og bygningskonstruktør i 1911, i 1918 tog han afgangseksamen fra Kunstakademiets arkitektskole. Knud Lehn Petersen overtog stillingen som bygningsinspektør for Fyn og Sønderjylland efter sin far. Blandt de første store og krævende opgaver var nyindretningen af hovedbygningen på Hvedholm ved Fåborg og Augustenborg Slot til behandlingsinstitutioner for psykiatriske patienter. Han var historisk interesseret og var med i planlægningen og opbygningen af Den fynske landsby i Odense, og virkede desuden som restaureringsarkitekt for Dalum kirke (1927- 28).

Kirkebyggeri: Udvidelse af Hans Tausens kirke i Odense (1952-54 s.m. Erik og Ebbe Lehn Petersen 1953-72.

Jes Formsgaard (født 1948)

Han er uddannet på Fyns grafiske værksted 1973-79 og stod i mesterlære hos Litografias Artisticas i Barcelona i 1976. Han er medlem af sammenslutningen Kammeraterne og var rektor for Fyns Kunstakademi 1992-98.

Kirkeudsmykning: Bolbro kirke i Odense glasradering i vindue ved alter samt tegninger ophængt i kirken (1995)

Albert Karl Jensen Elmstedt (1895-1976)

Han stod i malerlære 1915-17 og gik på Kunstakademiet hos Julius Paulsen, Sigurd Swane, Gotfred Rode og Ejnar Nielsen 1918-23. Albert Elmstedt var i bund og grund optaget af skildringen af den sete virkelighed. Dog forsøgte han sig i sine sene år med det abstrakt geometriske formsprog som f.eks. i glasmosaikvinduet til gymnasiet i Tønder. Blandt hans elever kan nævnes de fynske malere Otto Deleuran, Aksel Nielsen, Louis Michael og Rasmus Nellemann.

Kirkeudsmykning: Bolbro kirke i Odense alterfigur og døbefont (1961).