Bodils kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bodils kirke

Bodils kirke

Søndre hr., Bornholms amt, Københavns stift. Bornholm. Kirken var i middelalderen viet til den engelske helgen Sankt Botulf, navnet har siden ændret sig til pigenavnet Bodil, selvom der ikke findes nogen Sankt Bodil, i 1569 nævnes kirken som Boels kirke i Lund stifts landebog. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af kløvet kamp og detaljer af kalksten. Begge portaler samt spor efter romanske vinduer er bevaret, sydportalen har halvsøjler i den ydre fals og bueslag omkring den konsolbårne tympanon. Tårnet er ligeledes opført i romansk tid men et stykke tid efter den øvrige romanske bygning, vest for tårnet har man fundet fundamenter, som kunne tyde på, man har planlagt et større tårn. Våbenhuset er opført i senmiddelalderen. Udvidelsen mod nord er opført i 1911. I tårnets sydmur er indsat en romansk gravsten med processionskors, desuden ses en runesten i tårnets murværk, den bærer teksten LOD STENEN EFTER DERES BRODER THORFAST. Kirken blev restaureret i 1911.

I kirkediget mod syd står et klokketårn opført af kampesten og med bindingsværk øverst, det har fungeret som porttårn med rundbuede portaler mod nord og syd. I klokketårnets murværk ses en rund kampesten, som ifølge legen kaldes Fandens hat, andre legender kalder den Absalons eller Bonaveddes hat. Ifølge den mest kendte legende blev en præst forfulgt af Fanden en sen nat på vej hjem, præsten nåede inden for kirkediget inden han blev fanget, og i arrigskab kastede Fanden sin hat efter præsten, den ramte ikke præsten men klokketårnets mur, hvor den har siddet siden.

I våbenhuset står flere runestene. Den høje har indskriften: ESBERN LOD STENEN REJSE EFTER SIN KONE BOTIRDA. GUD LETTE ÅND EVINDELIG. På den lidt mindre står: THORKIL OG ALVKILREJSTE DENNE STEN EFTER DERES FAR ØKIL. I våbenhuset ses desuden et epitafium (1749) over sognepræsten Simon Plockross samt en pesttavle, hvoraf fremgår, at i 1618 døde 251 i sognet og i 1654 døde 186.

Sydportal

Skib set mod øst

Skib set mod vest

Kor og skib har flade trælofter. Apsidens halvkuppelhvælv er bevaret. Den høje romanske korbue er bevaret med høje sidealternicher. Tårnrummet åbner sig mod skibet ved en dobbeltarkade, delt af en lav midterpille, tårnrummet er overdækket med to tøndehvælv. Adgangsforholdene til tårntrappen kan minde om den engelsk inspirerede kirke i Rø. Det nuværende krucifiks på alterbordet er skåret i 1911, den tidligere altertavle er et maleri af Jørgen Roed fra 1856, den hænger nu på skibets vestvæg. Prædikestolen er fra o.1600.

Kirkens nuværende font af granit er ny. Den gamle font er en gotlandsk kalkstensfont af bægerbladstypen, den står nu foran tårnbuen. Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.