Blenstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Blenstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Blenstrup kirke

Hellum hr., Ålborg amt, Ålborg stift. Himmerland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge døre er bevaret, den retkantede norddør er stadig i brug, over den tilmurede syddør ses et svagt forsænket tympanonfelt, der strækker sig over to kvadre. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Tårnets overdel blev stærkt skalmuret i 1788. Våbenhuset har to krydshvælv. Dørfløjen mellem våbenhus og skib har jernbeslag fra 1592 og våben for Corfits Tønnesen Viffert og Anne Gyldenstjerne, hvis figurgravsten med anevåben er ophængt i våbenhuset.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om gravstenens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg B og søg Blenstrup.

Gravsten og epitafier

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid. Det hvælvede tårnrum åbner sig mod skibet ved en spidsbue. Alterbordet har renæssancepanel på forsiden. På alterbordet står et sengotisk korbuekrucifiks. Prædikestolen er fra 1700-tallet. I tårnrummet ses to tidligere altertavlemalerier, det ene er formodentlig en kopi efter A. Dorph det andet er udført af Anker Lund o.1900. I tårnrummet ses desuden flere kisteplader.

Den romanske granitfont har fire fremspringende mandshoveder på kummen, på foden kors, nøgle og andre symboler som på fonten i Borris kirke (Mackeprang s.195-96). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vestjylland, Salling og Himmerland - Himmerland, Bukler.