Blentarp kirke

Tilbage til Liste over kirke

Blentarp kirke

Billedserie

Liste over billeder

Blentarp kirke

Kirken var viet til de 11.000 jomfruer fra Köln i middelalderen. Af den romanske kirke fra slutningen af 1100-tallet står i dag kun skibets langmure. Denne kirke havde kor med rundt apsis. Sydportalen i sandsten med løver er bevaret, den tillægges Mårten Stenmester. Der har formodentlig stået en trækirke på stedet, som menes tidligere at have været et hedensk offersted for Thor-dyrkelsen. I 1200-tallet tilføjedes våbenhuset og det runde tårn. Kirkerne i Bollerup, Hammarlunda og Hammarlöv har tilsvarende runde tårne, som muligvis har haft forsvarsmæssig betydning. I 1600-tallet fik kirken gavle i skånsk barok. I 1754 blev det oprindelige kor nedrevet og det nuværende langhuskor opført. Ved den lejlighed fandt man relikvier fra de 11.000 jomfruer. Sakristiet blev opført i 1911.

Kirken har oprindelig haft flade trælofter men fik i 1460'erne indbygget hvælv. Koret fra 1754 havde ligeledes hvælv, men i 1800-tallet havde murværket sat sig så meget, at man måtte erstatte hvælvet med et tøndehvælv af træ. Prædikestolen er fra 1600-tallet og siges at være et krigsbytte fra Rusland. Altertavlen er fra 1603 og kom til Blentarp i 1760 fra Öved kirke, da denne blev nedrevet. Ved en restaurering i 1967 afdækkede man midterfeltets oprindelige maleri, som er malet på egetræ. Pulpituret mod vest er fra 1700-tallet, det blev forlænget mod øst i 1800-tallet.

Kirkens sandstensfont har arkader på kummen og løver på foden, fonten er formodentlig fra slutningen af 1100-tallet og tillægges Mårten Stenmester.