Bjerring kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bjerring kirke

Bjerring kirke

Middelsom hr., Viborg amt, Viborg stift. Midtjylland og Djursland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over profileret dobbeltsokkel. Begge de oprindelige portaler af Viborg-typen er bevaret med to par frisøjler og et par trekvartsøjler. Syddøren er tilmuret, norddøren er stadig i brug. Over norddøren ses en tympanon med to løver. Portalerne knytter sig til portalen i Mammen kirke. Dørene sidder langt mod vest og har formodentlig ført ind til en forhal, som muligvis har været et tårnfag, idet skibets vestende har ret svært murværk. En omfattende omsætning af murværket i 1889 har slette spor efter oprindelige detaljer. Det nuværende tårn er opført i sengotisk tid, nordgavlen har bevaret sin blændingsdekoration, der er af den nordvestjyske type. Våbenhuset er opført i 1889. I våbenhuset er opstillet en runesten.

Nordportal

Nordportalens tympanon

Skibet set mod øst

Døbefont

Apsis har kuppelhvælv, kor og skib flade bjælkelofter. Altertavlen er fra 1617, storfeltet og topstykket har malerier af Stefan Viggo Pedersen fra 1928. Prædikestolen er et renæssancearbejde.

Den romanske granitfont har glat kumme.