Bjerre kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bjerre kirke

Bjerre kirke

Bjerre hr., Vejle amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af frådsten uden synlig sokkel. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Kirken er pudset, hvorfor alle oprindelige enkeltheder er skjult.

Skibet set mod øst

Kor østkappe, Mikael samt Maria og Johannes omkring Kristus på korset

Døbefont

Kor og skib fik indbygget krydshvælv i sengotisk tid, samtidig blev korbuen noget omdannet. Altertavlen er fra 1625-30, maleriet i storfeltet er udført af Anker Lund i 1892. Prædikestolen er fra o.1630. Dåbshimlen og korgitteret er fra begyndelsen af 1700-tallet, på korgitteret står to sengotiske figurer, som fremstiller Maria og Laurentius. I korets østkappe og i hvælvkappen over korbuen ser man kalkmalerier fra sidste halvdel af 1400-tallet. Kalkmalerierne er ret fragmentarisk og må være afdækket omkring år 2000. I korets østkappe ses en noget særpræget Dommedag, i midten ses Kristus med lilje og sværd, han flankeres af Maria og Johannes, gruppen ligner nærmest en Korsfæstelsegruppe, mod nord ses en engel med horn og vægt, det må være Mikael, som både vækker de døde og vejer sjæle, mod syd ses Peter med nøgle og sværd ved himmeriges port, under Peter ses et helvedgab. Over korbuen ses Tornekroningen og Piskningen.

Den romanske granitfont har groft hugget kumme med løver og drage adskilt af træer, den pyramidestubformede fod har hjørnekløer som den vestjyske type og vegetativ udsmykning på fladerne (Mackeprang 282-83). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Enligtstående løvefonte.