Bjällerup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bjällerup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Bjällerup kirke

Bygningen består af kor, skib og tårn, den er opført af marksten, muligvis i slutningen af 1000-tallet. I murværket ses flere spor fra den romanske kirke, men bygningen er dog så stærkt overpudset, at en nærmere konstatering af bygningshistorien ikke lader sig gøre. Tårnets overdel er formodentlig fornyet. I tårnrummets våbenhus ses en dørfløj fra 1300-tallet, døren var i brug frem til 1935.

Kirken har fået indbygget hvælv i 1300-tallet. Altertavlens malerier er formodentlig kopier efter Rafael og Dürer. Glasmaleriet i korets vindue er formodentlig udført i München o.1900. Prædikestolen er i nygotisk stil med malerier fra første halvdel af 1900-tallet. Over korbuen hænger et sengotisk krucifiks. I skibets nordhjørne står en sengotisk Maria-figur. Foran alteret ligger en figurgravsten med anevåben over Gabriel Svale og Karen Gagge.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om gravstenens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg B og søg Bjällerup.

I hvælvet ses fragmenter af gotiske kalkmalerier, som blev beskrevet i 1892 og første gang afdækket i 1904 af O Rydbeck. De blev dog atter overkalket efter fotografering, hvilket skete igen i 1943 ved M. Rydbeck. Først i 1953 blev kalkmalerierne i koret endelig afdækket og restaureret ved H. Erlandsson. I 1976 blev kalkmalerierne beskrevet i bogen A catalogue of wall-paintings in the churches of medieval Denmark 1100-1600 (Akademisk forlag, 1976, ISBN 87-500-1746-2) Kalkmalerierne er blevet yderligere afdækket i nyere tid, hvorfor beskrivelsen fra 1976 er ufuldstændig. Skibets kalkmalerier står dog meget svagt.

I koret ses i østkappen den tronende Kristus med en bog i venstre hånd, man kan ane en mandorla. I sydkappen ses Bebudelsen, mod øst ses Gabriel mod vest ses Maria med en bog, i toppen ses en medaljon, på fotografier fra 1904 kan man i toppen se en medaljon med en pelikan. I vestkappen ses Besøgelsen, omkring Maria og Elisabeth ses engle i medaljoner. I nordkappen ses Fødslen mod vest og Bebudelsen for hyrderne mod øst, kalkmalerierne i nordkappen er dog meget fragmentariske, men fotografier fra 1904 har hjulpet til tolkningen.

I korets 2.fag ses i østkappen to medaljoner, mod syd en person, som holder noget i venstre hånd, muligvis en nøgle, mod nord ses en person med et sværd, det er formodentlig apostelfyrsterne Peter og Paulus. I sydkappen ses to glorificerede personer, mod øst Katarina med hjul og sværd, mod vest kunne det være Maria Magdalena med salvekrukke eller Barbara med tårn. Vestkappens fragmenter kan næppe identificeres. I nordkappen ses mod vest Laurentius med risten ved sin højre side, mod øst ses en person med stav, formodentlig Nikolaus med biskopstav. I skibets 1.fag er hvælvets kalkmalerier så ødelagte, at en nærmere tolkning næppe er mulig. I nordkappen ser man dog mod syd to dragehoveder, hvis halse er sammenslyngede. I østkappen og i vestkappen ses tilsvarende motiver med sammenslyngede dragehoveder.

Den romanske kalkstensfont har på kummen tovsnoning under mundingsranden og nederst en omløbende rundstav, det runde skaft har måske været en fod, den nuværende fod er af nyere dato.