Bedsted kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bedsted kirke

Bedsted kirke

Sønder Rangstrup hr., Åbenrå amt, Haderslev stift. Sønderjylland. Kirken har i middelalderen været viet til Sankt Godehard eller Maria. Kor og skib er opført i romansk tid af rå kamp, koret over hulkantet sokkel, ved hjørner og omkring detaljer er brugt tilhugne kvadre. Muligvis er koret blevet opført som et lille kapel, der efter et kort stykke tid har fået tilføjet et skib. Kirken er blevet forlænget mod vest i slutningen af 1200-tallet. Vestforlængelsens døre med fladbuet afslutning er bevaret, den søndre i brug, den nordre tilmuret. I nordmuren ses rundbuede vinduer. Tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. Korets svungne gavl stammer fra barokken.

Skibet set mod øst

Altertavle

Altertavle (detalje)

Maria-alter

Døbefont

Kor og skib har flade bjælkelofter. Den runde korbue er formodentlig blevet omdannet. Altertavlen er en sengotisk skabstavle med figurer fra o.1520, på den malede predella ses Veronikas svededug flankeret af Stefan og Laurentius, i midterfeltet ses en Korsfæstelse, to snoede søjler bærer to helgener, muligvis Kosmas og Damian, desuden ses Anna selv tredje, Maria Magdalene, Johannes Døberen og Antonius, i fløjene ses apostle, på fløjenes yderside ses malerirester af Passionen. I skibets nordvest hjørne står et Maria-alter fra 1400-tallet. Prædikestolen fra midten af 1600-tallet er karnapformet. I kirken er ophængt et korbuekrucifiks med sidefigurer fra slutningen af 1400-tallet, desuden ses to processionskors fra 1400-tallet. I triumfvæggen mod nord er indmuret et sengotisk vægskab. På triumfvæggen mod nord afdækkede man i 1941 et kalkmalet våben for Hertug Adolf af Holsten-Gottorp, våbnet må være malet 1564-86, våbnet er nu atter overkalket.

Den romanske granitfont har arkader på kummen og cylindrisk skaft samt firkantet fod med hjørnehoveder. Fonten er registret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Kummen alene prydet med arkader.