Bederslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bederslev kirke

Billedserie

Liste over billeder

Bederslev kirke

Skam hr., Odense amt, Fyns stift. Nordfyn. Kirken består af kor og skib samt et tårn og våbenhus mod syd, alt opført i røde mursten. Kirken betegnes flere steder som opført i 1884-87. Ved en hovedrestaurering i 1999 fandt man dog bag skalmuringen rester af en romansk kirke, opført i kampesten o.1200. Denne kirke var viet til Nikolaus. Ifølge Jacob Madsens visitatsbog havde kirken et tårn af træ i 1590.

Tryk på nedenstående link og læs mere om den genfundne romanske på sognets hjemmeside.

Bederslev kirke

Kirken har flade krydshvælv. Altertavlens ramme er fra 1840, maleriet er udført af Arne Haugen Sørensen i år 2000, det fremstiller Judaskysset, maleriet fremstiller både Judas forræderi og tilgivelsen, som faderen giver til den fortabte søn, satans ansigt er malet ind i nakken på Judas, i Lukas kap.22 står: "Man lagde planer om at rydde Jesus af vejen, men så for Satan i Judas", på bagsiden ses det gamle altertavlemaleri fra 1840, Gethsemane, udført af Aug. Wilh. Boesen. Prædikestolen stammer fra ombygningen i 1884-87. Stoleværket i renæssance har gavle med årstallet 1647.

Den romanske granitfont har glat kumme. Fonten er registreret i Mackeprang - Fyn og Lolland-Falster - Vindingetypen.