Bara kirke

Tilbage til Liste over kirke

Bara kirke

Billedserie

Liste over billeder

Bara kirke

Kirken er viet til Jomfru Maria. Skibet stammer fra en romansk kirke opført i slutningen af 1100-tallet. Senere er skibet blevet forlænget mod vest og det oprindelige kor erstattet med det nuværende langhuskor. Tårn og kapellet mod syd stammer fra 1600-tallet, sydkapellet har fungeret som gravkapel for Beck-Friis. På gravkapellets sydmur ses en mindeplade fra 1739 med våben for Joachim Beck-Friis. I skibets sydmur ses en mindeplade med våben for Grubbe, muligvis for Sivert Grubbe, der restaurerede tårnet i 1614. Sakristiet er opført i 1700-tallet. Kirken er nedlagt som sognekirke og fungerer nu som museumskirke. Hvis man ønsker at besøge den, bør man undersøge åbningstiderne, evt. få en aftale om fremvisning.

Kirken fik indbygget krydshvælv i 1600-tallet. Alteret er et snedkerarbejde fra begyndelsen af 1600-tallet, formodentlig udført af Jacob Kremberg, i midten ses Korsfæstelsen, altertavlen bærer øverst våben for Hilleborg Grubbe, nederst våben for Sivert Grubbe. I gravkapellet ses en tavle fra 1741 for Joachim Beck-Friis samt en tavle med våben for samme. I tårnrummet ses en gravsten med anevåben over Lage Ulfstand og Gørvel Gyldenstierne, heraldik for Knud Grubbe og Mette Ulfstand samt flere gravsten. I kirken er ophængt et nyere maleri, som fremstiller Korsfæstelsen.

På siden Gravsten og epitafier kan man læse mere om kirkens heraldik. Tryk på nedenstående link, vælg Kirker, vælg B og søg Bara kirke.

Gravsten og epitafier

Kirkens romanske sandstensfont fra 1100-tallet, har stået på Statens historiske museum siden 1885, da kirken blev hovedrestaureret og fik en ny font. I nyere tid er kirkens romanske font atter kommet tilbage og kan nu ses i kirken. På kummen ses palmetter, på foden ses fire vrængmasker. Fonten hører til Hörsgruppen.