Asp kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Månedens kirker

Asp kirke

Billedserie

Liste over billeder

Asp kirke

Hjerm hr., Ringkøbing amt, Viborg stift. Nordvestjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Begge de retkantede døre er tilmurede, i nordmuren ses to rundbuevinduer. I sydmuren ses en kvader med et hoved i relief. Våbenhuset mod nord er opført i sengotisk tid og benyttes nu som materialerum efter indgangen blev flyttet til tårnets vestmur. Tårnet er opført i 1919.

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Asp kirke

Kor og skib har fladt bjælkeloft. Den runde korbue er bevaret med kragbånd. I korets østvindue er indsat en glasmosaik udført i 1975 af Sven Havsteen-Mikkelsen. På alterbordet er opstillet et krucifiks i støbejern udført i 1974 af Henning Wiinberg. I 2009 har kirken fået nyt antependium udført af tekstilkunstneren Lene Abildgaard Knudsen. På korets nordvæg er opsat en gravsten over Jens Henrik Brasch til Lindtorp (død 1760). I triumfvæggen mod nord er bevaret en sidealterniche. Prædikestolen er et ret enkelt renæssancearbejde fra begyndelsen af 1600-tallet. Et par stolegavle fra 1656 er opstillet ved prædikestolen. I skibets nordvæg omkring det romanske vindue er indsat to kvadre med menneskehoveder i relief. Det tidligere altertavlemaleri fra anden halvdel af 1800-tallet er nu ophængt i kirken.

Den romanske granitfont har bladornamentik og kors på kummen, foden er af nyere dato. Fonten er ikke registreret i Mackeprang.