Sønder Asmindrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sønder Asmindrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sønder Asmindrup kirke

Merløse hr., Holbæk amt, Roskilde stift. Nordvestsjælland. Kor og skib er opført i romansk tid af rå og kløvet kamp blandet med frådsten. I korets østmur og i skibets nordmur er bevaret rester af romanske vinduer. Begge de rundbuede døre er bevarede, den søndre i brug. Det nuværende tårn og våbenhus er opført i sengotisk tid. I det nuværende tårn findes rester af et romansk tårn, bevarede piller og arkaderester i skibets mure tyder på, det romanske tårn har haft forbindelse til skibet gennem tre arkader, som i Tveje Merløse. I våbenhuset ses figursten med anevåben over Erik Madsen Vasspyd til Søgård (død 1557) og Ermegaard Brockenhuus, gravsten over Kirsten Juul (død 1629) og Else Nielsdatter (død 1637).

På siden Gravsten og epitafier kan man se anetavler figurstenens personer. Tryk på nedenstående link og vælg Sønder Asmindrup under Kirker.

Gravsten og epitafier

Kor og skib fik indbygget krydshvælv o.1450. Korbuen er bevaret med kragbånd, som også ses på de bevarede piller fra det gamle romanske tårn. Det nuværende tår er opført længere mod vest end det romanske tårn, mellem det nuværende tårns østmur og skibets vestmur er indsat en smal hvælvingskappe. Altertavlen er fra 1624 og er udført af samme værksted, som har udført altertavlen i Butterup kirke. Prædikestolen fra 1602 er udført af samme værksted, som har udført prædikestolen i Soderup kirke. Prædikestolen bærer våben for Ahlefeldt, Vasspyd, Brockenhuus og Kaas. I kirken ses et korbuekrucifiks fra o.1275. Ved en istandsættelse i 1909 afdækkedes romanske indridsninger i korets nordvæg, bl.a. en hest og flere runeindskrifter, hvoraf Ún lyder: TOKE TOG SØLV TIL LÅNS AF RAGNHILD.

Kirkens kalkmalerier blev afdækket og restaureret i 1910 og genrestaureret i 1937. På triumfvæggen fandt man rester af efterreformatoriske våbenskjolde bl.a. for Erik Vasspyd, i skibets østkappe afdækkedes spor af kalkmalerier fra tre perioder, disse kalkmalerier blev atter overkalket. I korets hvælv afdækkedes kalkmalerier fra Isefjordsværkstedet. I østkappen ses en Dommedagsmajestas Kristus troner på regnbuen flankeret af Maria og Johannes Døberen (Saxtorph skriver Skabende Gud og Evas skabelse, billedet er muligvis blev afrenset, en restaurator kan have mistolket motivet ?). I sydkappen ses Erasmus martyrium, to bødler vikler Erasmus tarmene op på en vindsel, i tekstbåndet står MISERERE MEI DOMINE, MISERERE MEI (Forbarm dig over mig, Herre, forbarm dig over mig) IN MANUS TUAS DOMINE COMMENDO SPIRITUM MEUM (I dine hænder; Herre, befaler jeg min ånd), øverst ses Herrens hånd komme ud af skyerne, som tegn på sjælens modtagelse. Erasmus martyrium foregik ved kogning og tarmudtrækningen stammer ikke fra kendte kilder, muligvis har hans attribut med et tov viklet op på en vindsel givet stof til en mundtlig overlevering om tarmudtrækning. I vestkappen ses Sankt Sebastians martyrium, Sebastian bliver beskudt med pile af en bueskytte til venstre og en armbrøstskytte til højre, armbrøstskytten er ved at spænde sin armbrøst og har en taske til pile i bæltet. I nordkappen ses Laurentius martyrium, Laurentius steges på risten, to bødler står med stegegafler, to andre med blæsebælge, Laurentius siger ASSATUS SUM (:Jeg er mørnet).

I skibets 1.fag ses et primitivt Livshjul og en roset, begge er formodentlig udført af håndværkerne, som har indbygget hvælvet. I skibets 2.fag i vestkappen ses en Dommedagsmajestas, som formodentlig er udført af Isefjords-værkstedet.

Den romanske granitfont er af Roskildetypen. Fonten er registreret i Mackeprang - Sjælland - Roskildetypen - Roskildegruppen.