Anna kirke

Tilbage til Liste over kirke

Anna kirke

Billedserie

Liste over billeder

Anna kirke

Nørrebro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført i 1914-28 ved arkitekt P.V. Jensen Klint. Bygningen er opført af røde mursten og er udformet som et trefløjet anlæg, der åbner sig mod gaden. Hovedfløjen er orienteret nordvest-sydøst og rummer menighedslokaler i stueplan samt kirkerummet på første sal. Sidefløjene rummer administrative lokaler. Over hovedfløjens ender ses to små tagryttere med klokker.

I begyndelsen af 1900-tallet var der en stor befolkningstilvækst på Nørrebro, og Københavns Kirkefond besluttede, at der skulle ansættes yderligere en præst til Sankt Stefans sogn. Denne præst skulle især virke omkring børnehjemmet på Bjelkes Allè. I 1907 tog man de første skridt til opførelsen af Anna kirke, idet Kirkefondet købte grunden på Bjelkes Allè. Man dannede en Anna-komitè og i 1914 stod den første kirke færdig, ved indvielsen oplæste man Lukas kap.2 v.36-38, der omhandler Simeon og Anna, som modtager Jesusbarnet i templet, Anna var enke og profetinde i Jerusalems tempel, og det er denne Anna, som kirken er viet til. Den oprindelige kirke blev hurtigt for lille, derfor bad man arkitekten om at udvide projektet, og i 1928 kunne man indvie den nuværende kirke.

Kirkerummet har åben tagstol og er orienteret med alteret mod nordvest. Mod nordøst ses fem høje vinduer, mod sydvest ses et muret pulpitur, der bæres af ottekantede granitsøjler. Døbefonten i granit er tegnet af Jensen Klint, på fonten står: "Lad de små børn komme til mig, det må I ikke hindre dem i, for Guds rige er deres". De to store lysestager omkring alteret er ligeledes tegnet af Jensen Klint. Altertavlen er tegnet af C. Budtz-Møller og er skåret i 1935 af Thomas Hansen, der også har skåret prædikestolen i 1939. Altertavlens felter beretter om Påsken og havde oprindelig en kopi efter Quentin Massy i midterfeltet udført af C. Budtz-Møller, kopien er nu ophængt under pulpituret vest for altertavlen. I 1998 fik kirken udført et nyt midterfelt af Adi Holzer, midterfeltet består af en figur på malet baggrund, figuren symboliserer englen ved graven, der bebuder det glade budskab om Genopstandelsen, det gamle maleri fremstillede Pieta, sorgen over Jesus død, med det nye midterfelt har Adi Holzer givet altertavlen et positivt udtryk, ikke blot farvemæssigt men også symbolsk.