Andst kirke

Tilbage til Liste over kirke

Andst kirke

Andst kirke

Andst hr., Ribe amt, Ribe stift. Sydvestjylland. Kor med rundt apsis og skib er opført i romansk tid af fint tilhugne granitkvadre over dobbeltsokkel med karnisled over skråkant. Stilen røber tilknytning til Ribe Domkirke, og en af domkirkens præster i midten af 1100-tallet var da også præst i Andst. Norddøren er tilmuret, men de oprindelige romanske vinduer er bibeholdt. Våbenhuset er sengotisk og tårnet blev opført i 1592. Våbenhus og tårn er opført af teglsten. I våbenhusets mur er indsat en romansk gravsten med mand og kvinde øverst (muligvis et stifterpar) og nederst en okse, som står lodret. Den oprindelige syddør benyttes stadig, den er omfattet af en fornem portal med dobbeltsøjler og tympanon med Kristus mellem Peter og Paulus. Kirken blev restaureret i 1926.

Romansk karmsten med relieffer indsat i våbenhusets murværk

Sydportal, tympanon

Skibet set mod øst

Altertavle

Døbefont

Skib og kor har fladt træloft. Apsis har bræddeloft i stedet for det oprindelige halvkuppelhvælv. Den oprindelige korbue står stadig med fornemme profilerede kragbånd. Altertavlen dateres til 1515, i midterfeltet ses en figurrig Korsfæstelse, i fløjene ses apostlene. Den nu forsvundne predella har haft nødhjælpere, af disse er fem bevarede og er nu opsat i apsis og på prædikestolens lydhimmel. Prædikestolen dateres til 1602. Den romanske granitfont har figurer under arkader på kummen, fonten har stilmæssigt en vis tilknytning til sydportalen og den romanske gravsten i våbenhuset.

Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Arkadetypen - Med figurer eller ornamenter i arkaderne