Sankt Andreas kirke

Tilbage til Liste over kirke

Sankt Andreas kirke

Billedserie

Liste over billeder

Sankt Andreas kirke

Vor Frue provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken er opført 1898-1901 ved arkitekt Martin Borch som et toskibet langhus med kor mod vest og indgangsparti mod øst. Tårnet er opført ved sydøsthjørnet. Kirkens stil er inspireret af den danske teglstensarkitektur fra senromansk tid. Østportalen har dog hentet stiltræk fra den romanske granitportal i Jylland med tre par søjler og kragsten, udformet som løver, løverne er udført af Anders Bundgaard. Portalen er tegnet af arkitekten, bygningens øvrige reliefudsmykninger er udført af Thomas Bærentsen, i skibets nordmur ses et cirkelrelief med Andreas. Det søndre sideskib er udvendigt udformet som tre spidsgavle.

Kirkerummet er dækket af krydshvælv, sydpulpituret bæres af søjler med trapez-kapitæler og står i blank murstensmur, i kontrast til det øvrige hvidkalkede murværk. Koret er hævet tre trin over skibet. På alterbordet står et krucifiks udført i 1901 af N.W. Fjeldskov. Bag krucifikset ses en dekorativ udsmykning på væggen inspireret af Ravennas kirkeudsmykninger. Alterbordet er nu dækket af et tekstil vævet af Vibeke Gregers i 1990. Kort efter indvielsen blev korset erstattet med et maleri af J. Wilhjelm, maleriet blev imidlertid beskadiget under 2.Verdenskrig og er nu ophængt på pulpiturets vestvæg, i menighedslokalerne er opstillet to mindre malerier, Jesus kalder Peter og Andreas samt Jesus kalder tre disciple, disse to små malerier kan muligvis være udkast til en udsmykning på korets sidevægge. Over alteret ses et glasmaleri i vinduesrosen, Kristus omgivet af evangelistsymbolerne, glasmaleriet er udført af C.N. Overgaard. Ved korbuens sydside ses et maleri af Sankt Andreas udført af H. Olrik, maleriet er sammen med malerierne i Apostelkirken blev brugt som forlæg til udsmykningen i Marmorkirkens kuppel, udført af C.N. Overgaard. Under maleriet af Olrik ses et relief af G.C. Freund. På korets sidevægge ses kalkmalerier udført af Ernestine Nyrop i 1920 (Kvinderne ved graven og Kongernes tilbedelse). I et vindue ved prædikestolen ses en glasmosaik af A. Dorph. Døbefonten er udført af Anders Bundgaard.

Sankt Andreas sogn