Alstrup kirke

Tilbage til Liste over kirke

Alstrup kirke

Billedserie

Liste over billeder

Alstrup kirke

Hvetbo hr., Hjørring amt, Ålborg stift. Vendsyssel. Skibet stammer fra en romansk kirke opført af granitkvadre over skråkantsokkel. Det oprindelige kor er senere blev nedrevet og erstattet af det nuværende langhuskor, dog blev den oprindelige triumfvæg og korbue bevaret. Skibets mure er blevet en del omsat og forhøjet med mursten. Begge de retkantede døre er bevaret, syddøren er stadig i brug, norddøren er blændet. I murværket ses spor efter romanske vinduer. I sengotisk tid blev skibet forlænget mod vest og det lille klokketårn opført i munkesten, tårnet er af den østjyske styltårnstype. Våbenhuset bærer årstallet 1797 og Christian VII's navnetræk. Kirken blev istandsat 1951-52.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirken.

Alstrup kirke

Koret har fladt bjælkeloft, skibet fik i sengotisk tid indbygget to stjernehvælv og et krydshvælv. Alterbordet er af granit, altertavlen er en enkel renæssancetavle med et nyere maleri. Prædikestolen er fra 1700-tallet med indgang gennem en rundbuet åbning i triumfvæggen, i felterne ses de fire evangelisttegn. I triumfvæggen mod nord ses en niche til et sidealter. Ved istandsættelsen i 1951-52 afdækkede man kalkmalerier, som atter blev overkalket.

Den romanske granitfont har terningkapitælfod og kors samt skråstreger på kummen. Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Vendsyssel - Gruppe C med terningkapitælfod.