Billedliste

Tilbage til Hovedside

Brug browserens Tilbage-pil (formodentlig i øverste venstre hjørne) for at komme tilbage til denne side.

Oktogon

Skibets nordmur

Udsigt fra kirkegården

Sydportal

Skibet set mod øst

Niche mod nord

Kor og apsis

Altertavle

Kapitæl

Prædikestol (1)

Prædikestol (2)

Kalkmalerier over apsisbuen (1)

Kalkmalerier over apsisbuen (2)

Kalkmalerier over apsisbuen (3)

Apsishvælv (1)

Apsishvælv (2)

Oktogonens vinduer (1)

Oktogonens vinduer (2)

Oktogonens vægge (1)

Oktogonens vægge (2)