Alsted kirke

Tryk på nedenstående link og se kirkens placering på kortet. Vælg Satellit og se kirken fra oven.

Kort til kirken

Tilbage til Månedens kirker

Alsted kirke

Billedserie

Liste over billeder

Alsted kirke

Alsted hr., Sorø amt, Roskilde stift. Sydvestsjælland. Apsis, kor og skib er opført i romansk tid af kvadre af Faksekalk. Begge de oprindelige døre er forsvundet. Østvinduet og vinduer i korets nordmur er bevaret i tilmurede lysninger. Over skibets hvælv kan man se tilmurede romanske vinduer. Tårnet og våbenhuset samt kapellet mod nord er opført i sengotisk tid. Ved tårnets sydmur står et fragment af en granitdøbefont, som tidligere har stået i præstegårdshaven. Kirken blev hovedistandsat i 1940 ved arkitekt Carl Schiøtz.

Udvendig på våbenhusets vestmur findes en stentavle opsat af digteren Thor Lange i 1915. Der står." Til minde om Ædlingen Kong Magnus, som ved et ulykkeligt fald nær Alsted tilsatte livet A.D. M111L" ( Kong Magnus den Gode 1047).

Tryk på nedenstående link og se kirkens hjemmeside

Alsted kirke

Apsis har bevaret sit halvkuppelhvælv. Korbuen er bevaret med skråkantede kragbånd. Kor og skib fik indbygget hvælv i 1400-tallet. En ældre altertavle fra 1833 af Lucie Ingemann er nu ophængt i kirken. Prædikestolen er fra midten af 1800-tallet. I kirken ses et kalkstensepitafium over præsten Jacob Borcardsøn (død 1695), et træepitafium over præsten Johannes Severin Franck (død 1739) og et træepitafium over præsten Jonas Zimmer (død 1767). I gulvet ses en gravsten over præstekonen Anne Pedersen (død 1574). I tårnrummet er opstillet en korsprydet runesten med indskriften: "Eskild satte disse stene efter Østen og sin bror Flir, Østens søn, Adelsmærke".

I 2004 blev kirkens indre restaureret. Alteret blev nyopført og fik indmuret et relikvie, man fandt i det gamle alter. Alterbordets forside er vævet af Kirsten og John Becker i 1964. Kirkebænkene fra 1940 blev malet i en gul farve og fik billedbrikker, malet af Bent Jacobsen fra Korinth.

I apsidens halvkuppelhvælv ses kalkmalerier som dateres til 1150-75 og tillægges Jørlunde-værkstedet.. De blev afdækket og restaureret i 1893 af Kornerup. Større partier var forsvundet og blev rekonstrueret af Kornerup, bl.a. er det malede tæppe under Kristus i mandorla rekonstrueret af Kornerup. Det midterste parti af Kristus var også forsvundet og blev rekonstrueret af Kornerup. Kalkmalerierne blev genrestaureret i 1917 ved E. Rothe og i 1979, hvor man valgte at bevare Kornerups restaurering med rekonstruktioner.

Kristus sidder på en tronstol med ryglæn og pude, den højre hånde velsigner og den venstre holder Biblen, hvis omslag er indlagt med ædelstene, han er omkranset af en mandorla. Omkring mandorlaen ses evangelistsymbolerne. Mod nord står Maria og ærkeenglen Rafael, over Rafael står FAEL - RA, maleren kunne formodentlig ikke læse og har byttet om på linjerne. Mod syd står Johannes Døberen og Mikael. Nederst ses en hejrefrise, som er typisk for Jørlunde-værkstedet. Frisen har prismestave, blade, fugle og indsatte ikoner med kors og martyrpalmegrene. Denne frise ses også i Jørlunde kirke og på fotografier af den nu nedrevne Vrigstad kirke i Sverige, hvor Jørlundeværkstedet også har arbejdet. De indsatte ikoner i frisen vidner om den byzantinske påvirkning af Jørlunde-værkstedet, hjembragte kunstskatte fra Korstogene har sikkert inspireret værkstedet til disse byzantinske træk.

Den romanske kalkstensfont med runde bægerblade på kummen er et gotlandsk arbejde fra 1200-tallet (Mackeprang s.412). Fonten er registreret i Mackeprang - Importerede kalk og sandstensfonte - Østlig import - Rundbuede bægerbladsfonte.