Almind kirke

Tilbage til Liste over kirke

Almind kirke

Billedserie

Liste over billeder

Almind kirke

Brusk hr., Vejle, amt, Haderslev stift. Sydøstjylland. Kirken er opført i 1887 af materialer fra en nedreven romansk kirke, som har stået på stedet. Bygningen er tegnet af murermester S.L. Gynther og består af kor og skib opført i kvadersten over skråkantsokkel samt et tårn af små røde mursten og med et kobbertækket spir. I nordmuren er indsat en romansk vinduesoverligger. I tårnets sydside er indsat en romansk portal, som fører ind til tårnets underrum, der fungerer som våbenhus. I våbenhuset ses en gravsten fra slutningen af 1500-tallet over Mette Søfrens, en nedslidt gravsten med årstallet 1654 og en barnegravsten fra 1789.

Kor og skib har flade bjælkelofter. I kirken ses flere minder fra den gamle kirke. Alterbordet dækkes af et panel fra 1681, på østvæggen er samlet flere stolegavle fra 1681. Altertavlen i sen bruskbarok er fra 1682, i hovedfeltet ses et maleri af P. Møller fra 1887, tavlens oprindelige maleri er ophængt på skibets sydvæg. I koret ses en præstestol fra slutningen af 1600-tallet. Prædikestolen er et snedkerarbejde fra o.1600.

Den romanske granitfont er udført i Ún blok, den har cirkelformet kumme og ellipseformet fod, på mundingsranden og på overgangen til fodstykket ses enkel båndornamentik, desuden har fodstykket en dekorativ udsmykning i cirkler, fodstykket har fire hjørnesøjler med hoveder samt hoveder i felterne mellem søjlerne.

I Mackeprang behandles fonten på s.29 under Almindelig del. Mackeprang skriver: "Fonten i Almind (Brusk hr.) er helt speciel, den øverste halvdel er cirkelformet, men den nederste del er oval, underdelens korte sider er glatte og afsluttes foroven af et båndslyng, de lange sider har henholdsvis et og to hoveder, på hjørnerne ses øverst mandshoveder og derunder en slags søjle, der kunne tolkes som en primitiv krop, hovedbeklædningen på hjørnefigurerne kan minde om bispehuer, fonten er dog stærkt ophugget i nyere tid, derfor kan det være svært at afgøre noget med sikkerhed."