Adslev kirke

Tilbage til Liste over kirke

Adslev kirke

Adslev kirke

Hjelmslev hr., Skanderborg amt, Århus stift. Østjylland. Kor og skib er opført i romansk tid af granitkvadre over skråkantsokkel. Murværket er dog præget af omsætninger i nyere tid, så bortset fra den retkantede syddør, ses kun svage spor af oprindelige enkeltheder. Våbenhuset er fra slutningen af 1800-tallet, tårnet fra 1925. Kirken blev hovedistandsat i 1934.

Skibet set mod øst

Døbefont

Korbuen er ændret til en spidsbue i sengotisk tid, i forbindelse med indbygning af krydshvælv i kor og skib. Altertavlen fra 1916 har maleri af Rud-Petersen fra 1913. I kirken er ophængt tre figurer fra en sengotisk altertavle, som blev kasseret i 1595. Prædikestolen er fra 1855.

I koret og skibets hvælv ses kalkmalerier, som er udført 1480-1498. Kalkmalerierne blev afdækket og restaureret i 1969, de blev genrestaureret i 2000. I korets østkappe ses en blomstervase og årstallet 1498. I korets nordkappe ses malerens signatur, en stol, hvor ryggen ender i et kors, denne signatur findes også i Hvilsted og Sønder Vissing. I hvælvet over døbefonten ses tre roser, som var symbol for biskop Iversen Lange.

Den romanske granitfont har dobbeltløver med mandshoved på kummen (Mackeprang 241). Fonten er registreret i Mackeprang - Nord og Sønderjylland - Østjyske løvefonte - Den klassiske type - Sjørslevgruppen.