Absalonskirken

Tilbage til Liste over kirke

Absalonskirken

Billedserie

Liste over billeder

Absalonskirken

Vesterbro provsti, Københavns stift. Storkøbenhavn. Kirken blev opført i 1933-34 ved A. Wittmaack og V. Hvalsø (se Hans Egedes kirke) som afløsning for en barakkirke opført i 1919. Kirken er opført i romaniserende stil. Tårnet mod vest har to parallelle sadeltage med glatte gavle. Vestindgangen har en rundbuet granitportal med tympanon fra 1946 udført af Max Andersen, motivet er bønnen og arbejdet svarende til kunstnerens tympanon i Sundby kirke. Alle vinduer er rundbuede.

Tryk på nedenstående link og læs mere om kirkens historie på sognets hjemmeside.

Absalonskirken

Skibet har flade bjælkelofter. Skibets vægge leddeles af retkantede lisener, mod nordøst ses tvillingbuede blændinger, der deles af søjler. Koret er hævet tre trin over skibet, selve koret er omgivet af en rundbue, der kan minde om en korbue. Mod vest står orglet på et pulpitur over indgangsdøren, pulpituret er flankeret af retkantede højblændinger. Krucifikset over alteret er skåret af Axel Poulsen. Prædikestolen med relieffer er udført af Max Andersen i 1934. Døbefonten i fakse-kalksten er opstillet i 1957.

Max Pauli Christian Andersen (1892-1972)

Han stod i lære som billedskærer hos Niels Hansen og gik på Kunstakademiet 1908-09 samt i 1912, han fik desuden vejledning af Bertha Wegmann. Max Andersen besøgte kun Akademiet i en kort periode og kom derfor ikke til at stå i et egentlig elevforhold til en bestemt lærer, men hele hans produktion er præget af et naturalistisk formsprog, der vidner om et tilhørsforhold til forrige århundredes danske billedhuggertradition. På Reformationsmonumentet fra 1943 foran Københavns Domkirke er der i 4 harmoniske og velkomponerede relieffer lagt stor vægt på en historisk korrekt gengivelse af hele sceneriet.

Kirkeudsmykning: Absalonskirken i København relieffer på prædikestolen (1934) tympanon i granit over indgang (1946 som tympanon i Sundby kirke); Sundby kirke granittympanon (1941) 2 bronzedøre med scener fra Passionen i våbenhuset (1972 opsat 1974); Vor Frue kirke i København (Domkirken) Reformationsmonument på Bispetorvet (1943);